• Заявник: Відкрите акціонерне товариство "SELMI"
  • Адреса: вул. Комсомольська, 68 А, м. Суми, 40009, Україна
  • Телефони: +38(0542) 21-07-53, 22-14-14, 28-54-73, 28-55-83, 28-55-83
  • Факс: +38(0542) 22-14-14
  • Сайт: http://www.selmi.sumy.ua
Керівник: Лялько Іван Семенович
Посада: Голова правліня - генеральний директор
Загальна кількість працівників: 1561
Вид діяльності: Машинобудування
BAT «Selmi» - науково-виробничий комплекс, що розробляє і випускає сучасні прилади для наукових досліджень та наукоємне технологічне обладнання. На міжнародній арені він стоїть поруч з такими фірмами, як JEOL, HITACHI, FEI, Carl Zeiss, CAMECA, THERMO ELECTRON.

Просвічувальні та растрові електронні мікроскопи, рентгенівські мікроаналізатори, ізотопні та хімічні мас-спектрометри успішно використовуються у фундаментальних та прикладних дослідженнях академічної і галузевої науки. З їх допомогою вирішуються проблеми створення нових матеріалів, здійснюється контроль збагачення ядерного палива, рання діагностика і нагляд за лікуванням захворювань людини. Свого часу вивчення верхніх шарів атмосфери Землі і Венери, аналіз ґрунту Місяця були виконані за допомогою сумських мас-спектрометрів.

Електронно-променева зварювальна апаратура, завдяки виключній локальності енерговикористання та герметичності шва, широко використовується у високоточному виробництві: літако-, ракето- та суднобудуванні, в тепло- та атомній енергетиці.
Атомно-абсорбційні спектрофотометри, хроматографи, вакуумні напорошувальні пости, ультрамікротоми, прилади для травлення фольги, ультразвукові диспергатори, ультразвукові промивачі та інше лабораторне обладнання успішно використовуються в науково-дослідних інститутах, у виробничих лабораторіях, у системі охорони навколишнього середовища.
ВАТ «Selmi» - високоефективне сучасне підприємство, в складі якого є НДІ електронної мікроскопії (в минулому - всесоюзний НДІ), виробництво, що використовує сучасні прогресивні технології. На всіх стадіях розробки і виготовлення приладів використовується комп'ютерна техніка. В виробництві використовуються верстати з ЧПК та оброблювальні центри, організація виробництва забезпечується АСУ ТП.

У виробництві використовується електронно-променеве зварювання, пайка в водневому середовищі, виготовлення друкованих плат, поверхневий монтаж з використанням сучасних оптичних контрольних приладів типу «Mantis», застосована широка гама сучасних покриттів.

В січні 2004 року Міжнародне бюро ВЕРІТАС провело аудит підприємства і видало Сертифікат відповідності стандарту ISO 9001:2000. В березні 2006 р. Сертифікат був підтверджений.
Протягом півстоліття підприємство плідно співпрацює з академічною, галузевою та освітянською наукою з метою створення спеціалізованих приладів та адаптації приладів до задач, які вирішує споживач.
Зокрема, серія мас-спектрометрів МИ1201АГМ-01, МИ1201АГМ-02, МИ1201СГ розроблена спеціально для контролю виготовлення ядерного палива та виробництва стабільних ізотопів.
Система аналізу електронно-мікроскопічного зображення САИ-01 високоефективно використовується для вирішення морфометричних задач в медицині.

В приладах широко використовуються комп'ютерні програми, що забезпечують високу продуктивність аналітичних робіт. В мас-спектрометрах 5-го покоління впроваджена система діагностики блоків і каналів, завдяки якій знаходження і усунення неполадок відбуваються протягом не більше однієї години.
Значна кількість конструктивних рішень та методик аналізу захищені патентами України.
Схема творчих зв'язків з партнерами та споживачами показує широкий обсяг співробітництва та широкий спектр вирішувальних проблем.
Rambler's Top100