• Заявник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  • Адреса: вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефони: +38(057) 700-15-64, 700-40-32, 700-40-34, 707-66-00
  • Факс: +38(057) 700-40-34, 706-32-18
  • Сайт: http://www.kpi.kharkov.ua
Керівник: Товажнянський Леонід Леонідович
Посада: Ректор
Загальна кількість працівників: 4500
Вид діяльності: Освіта, наука
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут" - провідний навчально-науковий комплекс України. З дня його заснування - 25 вересня 1885 року тут багато уваги приділялося і приділяється розвитку системи освіти і нових навчальний технологій, наукових досліджень, створенню наукових шкіл. Сьогодні їх налічується в університеті 25. Вони широко відомі як в Україні, так і далеко за її межами своїми здобутками.

В складі університету: 23 факультети, 92 кафедри, інститут танкових військ ім. Верховної Ради, станкоінструментальний технікум, Полтавський політехнічний коледж, науково-технічна бібліотека з фондом понад 2 млн. томів, міжгалузевий інститут післядипломної освіти, науково-дослідна частина, три науково-дослідних інститути. Навчаються 23 тис. студентів за 89 спеціальностями. Працюють магістратура, аспірантура, докторантура. Щорічно співпрацівники університету захищають понад 60 кандидатських і докторських дисертацій.

Науковий потенціал закладу складають понад 160 докторів наук і професорів, близько 1000 кандидатів наук і доцентів, 430 здобувачів кандидатських і докторських дисертацій. Серед них 18 заслужених діячів науки і техніки та заслужених робітників вищої школи України, 12 лауреатів Державних премій України, 30 дійсних членів НАН і галузевих академій наук України.

Унікальні експериментальні бази НДПКІ "Молнія" і НДІ "Іоносфера" Постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19.12.01р. віднесені до наукових об'єктів, які становлять національне надбання держави.

Вагомі досягнення в науковій та науково-технічний діяльності дозволяють вченим щорічно претендувати на здобуття високих державних нагород. Тільки в 2004 році науковці університету одержали 2 Державні премії України в галузі науки і техніки, один співробітник удостоєний звання „Заслужений винахідник України". Всього ж за останні 7 років одержано 7 Державних премій України і премія НАН України ім. С.О.Лебедєва.

Наукові знання, які накопичуються за рахунок високоефективної наукової діяльності, стають основою формування нових спеціальностей підготовки фахівців з пріоритетних напрямків економіки України. За останні роки в університеті відкрито 19 нових спеціальностей, 8 нових кафедр і 6 факультетів.

По замовленню підприємств і організацій вченими університету виконано чимало високотехнологічних розробок, створено нових технологій, а саме: технологія виробництва метанольного продукту - інгібітора гідратоутворення прямим окисленням природного газу киснем повітря, технологія дифузійного карбідного поверхневого легування деталей, частотно регульований електропривод серії ПЧТЕ, технологія ферментації жирів і нові харчові технології на основі ядра соняшника, технологія і пілотна установка виробництва дизельного палива рослинного походження, мобільна мийка легкових автомобілів з регенерацією води і автономним джерелом електроживлення, INTERNET-базована інформаційно-керуюча система для АСУ ТП нафтогазовидобувних комплексів, тест-системи для діагностики захворювань з використанням полімерних носіїв, технологія утилізації твердих побутових відходів окремого мікрорайону, технологія мікродугового оксидування деталей, високомоментний низькообертний двигун, технологія оптимізації складу керамічних мас у виробництві лицювальної цегли, розширено впровадження розробки комунальної енергетики - установки гарячого водопостачання і індивідуального опалення, технології прискореного формоутворення деталей - Rapid prototyping та багато інших.

Університет співробітничає за міжнародними програмами, проектами, грантами з провідними університетами 24 країн світу. Його партнерами є 64 вищих навчальних закладів та фірм практично з усіх континентів світу. В 2005 році в університеті виконувалися 23 міжнародних проекти по програмах ТЕМПУС-ТАСІС, Інко-КОПЕРНІКУС, ІНТАС та ін. на суму понад $3млн.
Rambler's Top100