• Заявник: Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
  • Адреса: вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефони: +38(057) 700-40-68, 700-40-75, 754-97-93
  • Факс: +38(057) 700-40-75, 752-26-38
  • Сайт: http://www.hgcsms.kharkov.ua
Керівник: Будьонний Михайло Михайлович
Посада: Генеральний директор
Загальна кількість працівників: 368
Вид діяльності: Надання послуг з метрології, сертифікації та випробувань продукції
Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Харківстандартметрологія") розпочало свою історію у 1901 року з першої в Україні повірочної палатки, що була відкрита за ініціативи Д.І.Менделєєва.

З роками вносилися зміни в найменування організації, коректувалися напрямки діяльності, але основне стратегічне завдання залишалося завжди - єдність вимірювань та вплив на якість продукції, що виготовляється в регіоні.
На початку 2004р. наказом Держспоживстандарту України створено Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Харківстандартметрологія").

Зараз ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" є одним із найбільших та високо технічно розвинених територіальних органів Держспоживстандарту України.
Якість робіт та послуг Центру гарантується дією власної системи управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 та сертифікована в національній системі сертифікації УкрСЕПРО.

Діяльність ДП "Харківстандартметрологія" по забезпеченню єдиної державної політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації направлена на підтримку товаровиробників, підвищення конкурентноспроможності української продукції на вітчизняному та міжнародному ринках, забезпечення споживачів якісними товарами та послугами, інтеграцію України в світовий економічний простір.

Маючи сучасну матеріально-технічну та лабораторну базу, висококваліфікованих фахівців, Центр працює за такими основними напрямками:
- державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, метрологічних норм і правил під час виробництва продукції;
- проведення випробувань продукції;
- повірка та метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) ;
- ремонт приладів;
- сертифікація продукції та послуг, систем управління якістю (СУЯ), безпечністю харчових продуктів (HACCP) та навколишнім середовищем (СУНС);
- акредитація випробувальних, вимірювальних лабораторій;
- атестація виробництв на підприємствах;
- інформаційно-консультаційне обслуговування з питань стандартизації, метрології та сертифікації.

До структури ДП "Харківстандартметрологія" входять: виробничо-технічний центр "Прилад", державний випробувальний центр "Електромаш", державна вимірювальна лабораторія, 26 відділів і секторів. Фахівці Центру беруть активну участь у підготовці проектів законів України, спрямованих на розвиток регуляторної політики, захист споживачів, розробленні регіональних програм з поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається підприємствами Харківської області.

Загальний обсяг виконаних робіт в 2004 році склав 13252,4 тис. грн., а в 2005 році зріс на 124,9% при зростанні чисельності персоналу на 106%.

Багаторічний досвід роботи Центру у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, еталонна і нормативно-технічна бази дозволяють йому кваліфіковано надавати комплекс робіт та послуг будь-якому підприємству.
Rambler's Top100