• Заявник: Відкрите акціонерне товариство "Більшовик"
  • Адреса: просп. Перемоги, 49/2, м. Київ, 03680, Україна
  • Телефони: +38(044) 456-71-41, 456-93-17
  • Факс: +38(044) 455-42-19

  • Назва продукта: Комплект обладнання для виробництва дизельного біопалива з додаванням ріпакової олії
    Номінація: Інноваційні розробки
Комплект обладнання для виробництва дизельного біопалива з використанням ріпакової олії

В останні десятиріччя в світі поширюється промислове виробництво дизельного палива з використанням рослинних олій, у т.ч. з насіння ріпаку. Привабливість біопаливу надають відновлюваність сировини та екологічно чисті продукти згоряння. Крім того ріпак ефективно рекультивує радіоактивно забруднені землі. В Україні, де одночасно існують такі злободенні проблеми, як дефіцит нафти та наслідки Чорнобильської катастрофи, створення комплексної галузі вирощення ріпакового насіння і пе-реробки його в пальне є нагальною задачею.

Для її вирішення ВАТ "Більшовик" і НТУУ "КПІ" (кафедра машин і апаратів хімічних та нафтохімічних виробництв) розробили нову технологію та дослідний зразок устаткування, який ВАТ "Більшовик" виготовив, для виробництва паливних сумішей з 70% нафтового дизельного пального та ~ 30% ріпакової олії шляхом спеціальної (кавітаційної) обробки. До комплекту входять екструдери для відтискування олії з насіння та змішувальна уста-новка. Проектна продуктивність установки - 2 тонни суміші на годину.

Комплект обладнання для виготовлення дизельної біопаливної суміші складається із екструдерів для виробництва олії з насіння ріпаку методом холодного пресування і установки з виготовлення паливної суміші за допомогою високоактивної обробки та змішування складових (70-90% нафтового пального і 30-10% ріпакової олії). Оригінальна конструкція базового вузла установки - гідродинамічного змішувача - захищена авторським свідоцтвом.

Комплект обладнання дозволяє економити дефіцитні нафтопродукти, проводити рекультивацію радіоактивно забруднених територій за допомогою ріпаку, використовувати поновлювану сировину для виготовлення палива, забезпечити підвищення екологічної чистоти продуктів згоряння дизельних двигунів.

Оригінальна конструкція базового вузла установки - гідродинамічного змішувача - захищена авторським свідоцтвом. Обладнання просте в експлуатації, займає невелику площу.

Створена установка не має аналогів, а відомі на заході технології дозволяють додавати до дизельного пального не більше ніж 5-7% ріпакової олії. Це пов'язано зі складністю забезпечення відповідності паливних сумішей параметрам нафтового дизельного пального, а також їх однорідності без розшарування під час зберігання в танках і баках автомобілів. Названі проблеми вирішуються за допомогою змішувача, що пропонується, на молекулярному рівні, тобто з використанням нанотехнологій. Зразки сумішей, виготовлених на змішувачі і відібраних свого часу для експериментів, не розшаровуються роками. Відносно екструдера, то він забезпечує виготовлення олії в одну стадію, що також відповідає світовим технологіям.

Використання отриманих сумішей не потребує реконструкції дизельних двигунів. Це доведено довгостроковими випробуваннями паливної суміші в роботі стандартного дизельного двигуна Д-243 на кафедрі "Двигуни і теплотехніка" Київського автошляхового інституту (нині - Український транспортний університет). Під час випробувань визначались навантажувальні характеристики двигуна при роботі як на суміші дизельного пального і ріпакової олії, так і на дизельному пальному без добавок.

Отримані характеристики роботи двигуна показали, що його потужності на суміші і однокомпонентному дизельному пальному практично однакові. Ріпакова олія за своїми мастильними властивостями не поступається нафтовому пальному, має прийнятні температуру застигання і в'язкість, за антикорозійними та протизношувальними властивостям перевищує нафтові масла. Викиди шкідливих сполучень з продуктами згоряння значно менші ніж при використанні однокомпонентного нафтового пального.

Завдяки використанню таких установок народне господарство України без реконструкції дизельних двигунів на 25-30% зменшить свою залежність від поставок сировини для виробництва дизельного пального.
Біопаливні суміші доцільно виробляти не в окремих сільськогосподарських підприємствах, а в масштабах району на спеціалізованому підприємстві. В таких умовах буде за-безпечено виробництво якісного продукту за відповідними ТУ. В результаті це зменшить залежність району від поставок дизельного пального для роботи двигунів автомашин і тракторів, дизель-генераторів, пересувних електростанцій тощо.

При теперішньому збільшенні цін на нафтове пальне, крім інших, з'явились також вартісні переваги сумішей, які надалі зростатимуть.
Rambler's Top100