• Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук
  • Адреса: п/в Селекційне, с. Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478, Україна
  • Телефони: +38(057) 748-91-91
  • Факс: +38(057) 748-91-91
Керівник: Яровий Григорій Іванович
Посада: Директор
Загальна кількість працівників: 248
Вид діяльності: Селекція і насінництво овочевих і баштанних культур. Підготовка кадрів вищої кваліфікації
Інститут овочівництва і баштанництва УААН є Головна галузева наукова установа з проблеми овочівництва і створена з метою ефективності наукового забезпечення галузей сільського господарства, широкого впровадження наукових розробок у виробництво, високоефективного використання наукового потенціалу, методичного керівництва і координації спільних дій для вироблення і проведення єдиної науково-технічної політики в галузі овочівництва.

Нині структура інституту включає 4 наукових відділів, які об'єднують 22 підрозділи, в тому числі відділ зонального овочівництва: Київська лабораторія закритого фунту, Черкаський сектор і Львівський сектор. До складу інституту входять 5 науково-дослідних станцій: Дніпропетровська, Донецька, Київська, Сквирська та "Маяк" Чернігівської обл.
Історія створення Інституту овочівництва і баштанництва УААН розпочалася в 1918 р., коли в Ботанічній секції сільськогосподарських справ (м. Харків) вперше започаткували наукові дослідження з овочевими культурами. Потім ці роботи продовжили в Інституті прикладної ботаніки і Українському науково-дослідному інституті наркомзему УРСР. На базі останнього створили Український науково-дослідний інститут соцземлеробства. З їх об'єднання (січень 1947 р.) розпочав свою діяльність Український науково-дослідний інститут овочівництва. На інститут як єдиний науково-методичний центр з овочівництва в системі Міністерства землеробства УРСР було покладено завдання: виведення нових урожайних і високоякісних сортів овочевих, баштанних культур і картоплі та підготовка наукових кадрів через аспірантуру. З травня 1992 року установа має назву Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук (ІОБ УААН).

Протягом усього періоду існування колектив співробітників виконував важливі завдання з удосконалення методів і способів створення нових високопродуктивних сортів і гібридів овочевих, баштанних культур і картоплі, їх насінництво і насіннєзнавство, з розробки та впровадження ефективних технологій їх вирощування, зберігання і переробки, економічного обгрунтування ведення галузі.

Інститут співпрацює з зарубіжними науковими установами: Росії, КНР, Польщі, Югославії, СШГА, Болгарії.
Rambler's Top100