• Заявник: Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування"
  • Адреса: просп. Кірова, 46, м. Дніпропетровськ, 49054, Україна
  • Телефони: +38(056) 370-72-15, 370-72-18
  • Факс: +38(056) 370-72-15, 370-72-18
  • Сайт: http://www.ukrniitm.dp.ua
Керівник: Шелухін Володимир Васильович
Посада: Голова правління - директор
Загальна кількість працівників: 129
Вид діяльності: Розробка та впровадження наукових досягнень у створенні технологій і обладнання для промисловості України
УкрНДІТМ був організований в м. Дніпропетровську Державним комітетом з оборонної техніки при Раді Міністрів СРСР як філіал № 4 Науково-дослідного технологічного інституту-40 (м. Москва) за поданням 7-го Головного Управління, яке в 1963 році займалось ракетною тематикою в країні. Його основною задачею було відповідати за рівень технології виробів ракетно-космічної техніки (РКТ) на Південному (Дніпропетровському) ракетно-космічному центрі. Вказана тематика та напрямок робіт інституту не змінювались до цього часу, була головною і є, а тільки розширювалась за номенклатурою та обсягом робіт.
Так, в подальшому рішенням спадкоємця 7-го Головного управління - Міністерства загального машинобудування (МЗМ) СРСР - на філіал № 4 покладається також і галузева відповідальність за рівень технології виготовлення виробів РКТ в частині технології полімерних композиційних матеріалів, гальванічних покриттів та неруйнівних методів контролю.

В 1986 році було створено науково-виробниче об'єднання "Південне" і до його складу інститут було включено як самостійну структурну одиниці - Дніпровський НДІ технології машинобудування - разом з КБ "Південне" та ВО "ПМЗ". В роки, які відносяться до радянських часів, інститут розробив цілу низку нетрадиційних технологій та обладнання, які були використані в Південному ракетно-космічному центрі при освоюванні чотирьох поколінь ракет, в т.ч. Зеніт, 8К67, 15А14, 15А15, 15А18, 15Ж61, 15Ж60, в інших ракетно-космічних центрах колишнього Радянського Союзу, в т.ч. таких ракетних виробів, як "Енергія - Буран", 8К98, 15Ж42, 15Ж44, 3М65 та інших ракетних стратегічних комплексів.

В процесі виконання цих робіт були створені спільно з підприємствами участки, цехи, виробництва, які оснащались технологіями та супроводжуючим їх обладнанням, особливо на Сафоновському заводі пластмас, на Павлоградському механічному заводі, Воронезькому механічному заводі, Південному машинобудівному заводі, Дніпровському електродному заводі та інших.

Були розроблені та впроваджені у виробництво процеси комплексу обладнання по намотуванню та неруйнівному контролю головних частин ракет, коконів та раструбів двигунів на твердому паливі, обладнання для мийки паливних баків та контролю їх герметичності, механізовані та автоматизовані установки неруйнівного контролю товщин крупно-габаритних виробів з металів, в тому числі в процесі їх обробки на відповідних станках, контролю якості таких же вузлів та виробів з металу, техпроцеси нанесення теплозахисних, теплоізоляційних та гальванічних покриттів та багато іншого.

1991 року згідно постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) інститут було прийнято до відання Держоборонпроммашу України (в подальшому - Мінпромполітики України); він отримав статус Українського НДІ технології машинобудування, в якому і знаходився до грудня 1995 року, тобто до отримання статусу Відкритого акціонерного товариства (ВАТ). Розпорядженням КМУ ВАТ "УкрНДІТМ" в 1999 році підпорядковано Національному космічному агентству України (НКАУ).

На цей час, як ВАТ, ВАТ "УкрНДІТМ" має ліцензію НКАУ на право здійснення робіт з наукових досліджень, пов'язаних зі створенням і використанням космічної техніки та технології, наданню космічних послуг, в тому числі і поза межами України під її юрисдикцією, пов'язаних з реалізацією космічної техніки та технологій, та внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

ВАТ "УкрНДІТМ" є головною організацією НКАУ з комплексного забезпечення технологій машинобудування у виробництві РКТ та виробів народногосподарського призначення.

Головні науково-технічні напрямки та аспекти діяльності ВАТ "УкрНДІТМ"

ВАТ "УкрНДІТМ" є єдиним у галузі і в Україні підприємством, що призначене та здатне вирішувати проблеми технологічного забезпечення створення і серійного виготовлення нових зразків ракетно-космічної техніки в напрямку технології машинобудування, у т.ч. з переділів:
- заготівельне виробництво;
- механічна обробка;
- складальне виробництво;
- зварювальне виробництво;
- контрольно-випробувальні роботи;
- виготовлення виробів з полімерних композиційних матеріалів;
- виготовлення стільникових заповнювачів і конструкцій на їх основі;
- гальванічне виробництво;
- методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів і конструкцій, їх метрологічне забезпечення.

Інститутом розроблено більш ніж 300 прогресивних технологій і більш ніж 800 одиниць технологічного оснащення, що дозволило створити ряд перспективних бойових ракет, ракет-носіїв і космічних апаратів.

Інститут постійно приймав і бере участь у створенні виробів від аванпроекту до його постановки на серійне виробництво шляхом рішення проблем відпрацювання конструкції вузлів виробу, розробки і реалізації планів технічного переозброєння та атестації виробництва, безупинного удосконалення технологічних процесів устаткування, оснащення, засобів контролю.

Інститут є лише одним підприємством в галузі і в Україні, що розробляє і виготовляє стільникові заповнювачі на основі алюмінієвої фольги, полімерного паперу, склотканини та інших матеріалів, розробляє конструкторсько-технологічні рішення тришарових конструкцій ракетно-космічної техніки, а також виробів загальнопромислового призначення (авіація, будівництво, транспорт і т.д.).

На даний час ВАТ "УкрНДІТМ" зберіг науково-технічний потенціал і висококваліфіковані кадри, здатні комплексно вирішувати складні технологічні задачі галузі. Кадровий науковий потенціал складає понад 100 наукових співробітників, у т.ч. 2 доктора технічних наук і 6 кандидатів технічних наук.
ВАТ "УкрНДІТМ" є одним із основних впроваджувачів технологій космічного машинобудування в інші галузі економіки.
Сьогодні ВАТ "УкрНДІТМ" плідно працює над широким впровадженням космічних технологій. В цьому плані проведена інвентаризація технологій та створено Загально-галузевий банк даних, в який сьогодні вже відібрано біля 200 технологій, з яких 40% відповідають світовому рівню, авторські права на які підтверджено 528 патентами та авторськими свідоцтвами.
Територіально інститут розташований у промислово розвинутому регіоні, що є ракетно-космічним центром України, максимально наближений до ВО "ПМЗ", ДКБ "Південне". Інститут займає зручну площадку в центрі міста Дніпропетровська, має 12 корпусів, зберіг експериментально-виробничу базу. Наявна інфраструктура: власна котельня, системи енерго-, тепло-, водопостачання забезпечують стабільну роботу підприємства.

Виконуючи Державні замовлення по цільовим програмам та випуску цивільної продукції, ВАТ "УкрНДІТМ" виконує замовлення на інноваційні розробки та виготовлення обладнання для технологічного забезпечення підприємств галузі та рішення технологічних проблем підприємств інших галузей, включаючи виробництво боєприпасів, авіаційну промисловість, суднобудування, енергетику, у т.ч. атомну, хімічне машинобудування. Має зв'язки з 42 підприємствами України і ближнього зарубіжжя.

Кількість та ефективність розробок, їх впровадження в розділі бюджетного та позабюджетного фінансування дозволяє підтримувати інфраструктуру підприємства та вчасно виплачувати зарплату і мати значний прибуток на розробку прогресивних технологій та обладнання.

Інститут співпрацює з підприємствами інших держав: Росії, Узбекистану, Грузії, Білорусі, Китаю, Індії, США, Німеччини.
В плані підготовки кадрів, розробки перспективних технологій, в т.ч. нетрадиційних та популяризації прикладної науки слід відзначити, що ВАТ "УкрНДІТМ" є одним із організаторів щорічної Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції "Людина і космос" і проводить на своїй базі 4 секції; в ВАТ "УкрНДІТМ" створено та розгорнуто філії кафедр з технологій машинобудування Національного гірничого університету та Дніпропетровського національного університету України. Організовано постійно діючий науковий семінар "Нетрадиційні технології машинобудування виробів ракетно-космічної техніки та виробів народногосподарського призначення в медицині", тощо.

Збережений в ВАТ "УкрНДІТМ" кадровий потенціал, науковий, технологічний, виробничий досвід розробки і серійного освоєння виробів машинобудування є надбанням не тільки НКАУ, але і всієї промисловості України і тому має велику перспективу подальшого розвитку.
Rambler's Top100