Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Відкрите акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"
  • Адреса: вул. Сахарова, 78, м. Львів, 79026, Україна
  • Телефони: +38(032) 297-08-37, 297-27-30
  • Факс: +38(032) 297-08-37, 297-27-30
  • Сайт: http://www.kredobank.com.ua
Керівник: Кубів Степан Іванович
Посада: Голова правління
Загальна кількість працівників: 2200
Вид діяльності: Банківська діяльність
ВAT "КРЕДОБАНК" - сучасний універсальний банк європейського зразка. Кількість клієнтів банку постійно зростає і це вимагає запровадження нових підходів в роботі по організації їх обслуговування. Найважливіші принципи побудови відносин з клієнтами у ВAT "КРЕДОБАНК" - це взаємна повага інтересів, спрямованість на розвиток довгострокових стабільних взаємовідносин, надання зручного та якісного сервісу, який невпинно розвивається, освоєння і запровадження нових банківських продуктів, що відповідають реальним потребам клієнтів, проведення зваженої тарифної політики.

НАША МЕТА - сприяння підприємствам - клієнтам Банку в розширенні виробництва, збільшенні випуску та реалізації конкурентноспроможної продукції, створення нових та (збереження) відновлення наявних робочих місць, отримання прибутку та за рахунок цього збільшення надходжень до бюджету, підвищення зайнятості населення.

ВAT "КРЕДОБАНК" - банк з іноземним капіталом. Стратегічними акціонерами банку є Європейський Банк Реконструкції та Розвитку і PKO Bank Polski SA - найбільший банк Польщі. Наш банк входить в банківську групу PKO BP GROUP. Аудит нашого банку здійснює міжнародна аудиторська фірма "Артур і Андерсен". Ми співпрацюємо з відомими страховими компаніями - PZU Україна, страхова група "Універсальна", "Гарант - Авто", "Аска".

Банк працює із знаними консалтинговими, інвестиційними, аудиторськими, маркетинговими фірмами, вищими навчальними закладами (список додається).

Кількість наших ділових партнерів постійно зростає. Це дає можливість ефективно використовувати та поєднувати міжнародний досвід, знання законодавства України і досвід роботи в різних регіонах нашої держави.

Для роботи по підготовці та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів Банк має можливість залучати на різних етапах роботи спеціалістів організацій - ділових партнерів - інвестиційних, аудиторських, маркетингових, консалтингових фірм, страхових компаній та вчених відомих навчальних закладів України. Співробітники Головного Банку і філій ВAT "КРЕДОБАНК" та фірм - ділових партнерів Банку мають значний досвід в таких галузях як консультації з питань стратегії, управління, фінансів, маркетингу, оподаткування, кредитування, обслуговування міжнародних операцій, операцій з цінними паперами.

Банк має власний значний досвід в пошуку та налагодженні співробітництва з іноземними діловими партнерами, в т. ч. в питаннях укладання і виконання міжнародних інвестиційних угод.

Завдяки широкій мережі банківських установ ВAT "КРЕДОБАНК" ми маємо значні можливості у сфері фінансово-інвестиційного консалтингу.

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ включають:
- Сприяння підприємствам - клієнтам Банку в пошуку та налагодженні взаємовигідного
співробітництва з діловими партнерами в Республіці Польща;
- Аналіз інвестиційної привабливості підприємств - клієнтів Банку;
- Сприяння в залученні капіталу;
- Фінансування за рахунок кредитних коштів;
- Консультації з питань емісії цінних паперів;
- Консультації в галузі фінансів;
- Сприяння фінансовій реорганізації;
- Аналіз інвестиційного клімату;
- Поглиблений аналіз фінансово - господарської діяльності підприємств;
- Надання практичної допомоги в підготовці бізнес - планів, фінансових планів та анкет підприємств.

СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМСТВАМ - клієнтам Банку в пошуку та налагодженні взаємовигідного співробітництва з клієнтами
Банк має реальну можливість через розгалужену філіальну мережу PKO Bank Polski SA - найбільшого банку Польщі активно сприяти українським підприємствам в пошуку та налагодженні взаємовигідного співробітництва з діловими партнерами в Республіці Польща.
В Польщі філії та відділення PKO Bank Polski SA, а їх є близько 1300, знаходяться в усіх регіонах країни і тому в нас є реальна можливість сприяти співробітництву з польськими підприємствами всіх галузей - виробничими, торгівельними, посередницькими, туристичними, транспортними, будівельними, сільськогосподарськими, переробними і.т.д.
Налагодження прямих зв'язків допоможе українським підприємствам успішно вирішувати питання пов'язані із створенням спільних підприємств, залученням інвестицій, експортом або імпортом різних товарів.

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ - клієнтів Банку
Ми розуміємо, що аналіз фінансової та інвестиційної привабливості підприємства є однією з найважливіших частин оцінки його інвестиційних та фінансових можливостей.
Наші спеціалісти та наші консультанти - співробітники фірм - ділових партнерів Банку мають можливість проводити аналіз фінансового стану підприємств всіх форм власності, видів та розмірів.
Такі послуги потрібні підприємствам, які:
- Мають намір залучити інвестиції;
- Планують внести інвестиції в інші підприємства;
- Мають намір придбати інші підприємства;
- Планують провести злиття з іншими підприємствами (шляхом приєднання чи об'єднання);
- Вирішили продати свій пакет акцій, або його частину та в зв'язку з цим хочуть підготувати
потрібну інформацію;
- Ведуть пошук джерел фінансування із цією метою їм потрібно підготувати для подання інвесторам та кредиторам бізнес-план;

СПРИЯННЯ У ПОШУКУ ІНВЕСТОРІВ
Одне з найскладніших питань для українських підприємств - прийняття виваженого рішення відносно продажу всього підприємства, або його частини стратегічному інвестору. Маючи значний власний досвід співпраці із стратегічними партнерами банк може допомогти клієнтам чіткіше визначити фінансові цілі під час пошуку партнер, а також може допомогти підготувати інформацію для інвестора. На прохання клієнта спеціалісти Банку та його ділових партнерів допоможуть підготувати необхідну документацію (бізнес-план, анкети, техніко-економічне обгрунтування та інвестиційні меморандуми). Все це сприятиме ефективному пошуку потенційного інвестора.
Крім того працівники Банку можуть приймати участь в переговорах клієнтів з потенційними інвесторами з метою захисту інтересів клієнта та розкриття (показу) інвестиційної та фінансової привабливості українського підприємства.

ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ
Більшість підприємств потребує додаткового капіталу для фінансування розширення виробництва, мобілізації коштів для придбання іншого підприємства, або для зменшення кредиторської заборгованості. Існує багато шляхів та джерел фінансування. Для визначення оптимального варіанту Банк проводить експертну оцінку і поточний аналіз фінансового стану підприємств - клієнтів та пропонує індивідуальні схеми залучення капіталу.
Ми розуміємо, що залучення грошових коштів є проблематичним. Тому рекомендуємо нашим клієнтам розглядати різні пропозиції потенційних ділових партнерів:
- Створення спільних підприємств;
- Створення спільних виробництв;
- Співпраця на підставі інвестиційних контрактів;
- Відкриття на території України представництв іноземних фірм;
- Відкриття на базі вільних адміністративних і складських приміщень офісів та гуртівень тих іноземних фірм, потребу в продукції яких гостро відчуває місцевий ринок;
- Трансфер та впровадження нових технологій;
- Організація за допомогою іноземних та міжнародних фірм навчання, підготовки та перепідготовки керівників українських підприємств з питань управління (фінансовий менеджмент, стратегія та реорганізація бізнесу, корпоративні фінанси, інформаційні технології, маркетинг).

ФІНАНСУВАННЯ ЗА РАХУНОК КРЕДИТНИХ КОШТІВ
ВAT "КРЕДОБАНК" надає кредити на поточні та інвестиційні потреби підприємствам різних галузей господарства. Фінансовий стан позичальника та його спроможність своєчасно повернути борг та відсотки за користування позикою є основними критеріями при розгляді заявки на кредит.
Кредити надаються на умовах забезпечення, строковості, платності, повернення та цільового характеру використання.
Кредити надаються в гривнях, доларах США, Євро, польських злотих. Останнім часом зростає інтерес клієнтів до отримання коштів по кредитній лінії PKO Bank Polski SA для малого та середнього бізнесу, а також до мікрокредитів (кредити до 50 тисяч гривень для малих підприємств та підприємців).
Термін кредитування - на поточні потреби до 18 місяців, на інвестиційні потреби до 36 місяців. Відсоткові ставки - змінні, з врахуванням собівартості ресурсів та ситуації на ринку депозитів.
На прохання клієнтів Банк надає гарантії, здійснює документарні операції, які носять кредитний характер.

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Однією з реальних форм залучення капіталу є відкритий продаж акцій акціонерних товариств. Маючи значний власний позитивний досвід в проведенні та реєстрації емісії акцій Банку і можемо виступати в ролі провідних консультантів з емісії, а також сприяти залученню до цієї роботи фірм, які професійно займаються організацією підписки та реєстрації акцій.

КОНСУЛЬТАЦІЇ В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ
В галузі фінансового консалтингу ВAT "КРЕДОБАНК", із залученням своїх ділових партнерів, надає консультаційні послуги з таких - Організація стратегічного партнерства;
- Створення та організація діяльності спільних підприємств та спільних виробництв;
- Підготовка та організація виконання інвестиційних контрактів;
- Реорганізація складу акціонерів;
- Проведення розрахунків по експортно-імпортних операціях;
- Оподаткування;
- Залучення капіталу за максимально сприятливими для клієнта Банку умовами.

ФІНАНСОВА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
Банк допомагає клієнтам оптимізувати їхню фінансову структуру, спланувати короткотермінове або довготермінове залучення капіталу для подальшого розвитку за максимально сприятливих умов.

ПОГЛИБЛЕНИЙ АНАЛІЗ результатів фінансово - господарської діяльності підприємств
На прохання клієнтів Банк проводить поглиблений аналіз результатів фінансово -господарської діяльності підприємств.
Висновки спеціалістів Банку та консультантів наших фірм - партнерів допоможуть керівникам підприємств та потенційним інвесторам визначити конкретні напрямки оздоровлення фінансового стану та обсяг необхідних для цього коштів.

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Наш Банк створено в 1990 році. Станом на 1 липня 2007 року ВАТ "КРЕДОБАНК" має 23 філії і 136 відділень в 18 областях і Криму.
Банк має можливість надавати своїм партнерам та клієнтам консультації з питань аналізу інвестиційного клімату в різних регіонах України, а також сприяти їм в налагодженні взаємовигідних зв'язків з підприємствами різних форм власності, видів та розмірів, розташованих в цих регіонах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВАТ "КРЕДОБАНК" станом на 1 липня 2007 року

Чисті активи (млн. грн.) 3 711,7
Кредитний портфель (брутто) (млн. грн.) 2 931,5
-в т.ч. юридичні особи 2 167,8
-в т.ч. фізичні особи 763,7
Цінні папери (з ОВДП, брутто) (млн. грн.) 178,9
Залучені кошти фіз.осіб (млн. грн.) 1 688,3
-в т.ч. кошти до запитання 244,4
-в т.ч. строкові 1 443,9
Залучені кошти юр.осіб (млн. грн.) 937,2
-в т.ч. кошти до запитання 351,2
-в т.ч. строкові 586,0
СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (млн. грн.) 3 450,1
Капітал (регулятивний) (млн. грн.) 367,1
Доходи (млн. грн.) 261,6
Витрати (млн. грн.) 256,7
Чистий прибуток (млн. грн.) 4,92
Податки (млн. грн.) 21,4

У I півріччі ВАТ "КРЕДОБАНК" відкрив 3 філії і 30 відділень
У 2007 році ВАТ "КРЕДОБАНК" активно продовжує розвивати мережу продажу банківських продуктів. Так, у І півріччі цього року банк відкрив 3 філії - у Вінниці, Запоріжжі та Чернівцях, а також 30 відділень.
Нові відділення запрацювали у Києві, Львові, Дніпропетровську, Донецьку, Євпаторії, Миколаєві, Тернополі, Феодосії, Харкові, Херсоні, Черкасах, Буську Львівської області, Броварах Київської області, Маріуполі Донецької області, Скадовську Херсонської області, Хусті Закарпатської області.
За підсумками першого півріччя 2007 року мережа продажу ВАТ "КРЕДОБАНК" складається з 23 філій та 136 відділень й охоплює 18 адміністративних областей України з 24 існуючих та Автономну Республіку Крим. Банк присутній у 18 містах-обласних центрах, 56 інших містах та 3 селищах міського типу.
Найбільша кількість підрозділів ВАТ "КРЕДОБАНК" знаходиться у Львові - 26 підрозділів, Києві - 18, Луцьку - 8, Херсоні і Миколаєві - по 6 підрозділів.
З метою подальшого розвитку мережі продажу, що орієнтована, насамперед, на роздрібних клієнтів, до кінця 2007 року планується відкрити філію у Житомирі, а також ще понад 20 нових відділень у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській, Донецькій областях. Крім того, у I кварталі 2008 року мають запрацювати філії КРЕДОБАНКу у Чернігові, Кіровограді та Сумах.
Rambler's Top100