Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Вiдкрите акцiонерне товариство "Агротепломаш"
  • Адреса: вул. Ковальська, 8, с. Березівка, Житомирський р-н, Житомирська обл., 12411, Україна
  • Телефони: +38(0412) 41-30-01, 41-88-60, 49-60-71
  • Факс: +38(0412) 41-88-60, 49-60-71
  • Сайт: http://www.atem.zhitomir.net
Керівник: Нiкiтюк Вiктор Савич
Посада: Голова правління
Загальна кількість працівників: 235
Вид діяльності: Виробництво опалювального обладнання
На даному етапі індивідуальне опалення й опалення газом є найбільш економічне. З 1988 року на нашому підприємстві випускається опалювальна техніка, як для народного господарства, так і для промисловості потужністю від 7 до 100 кіловат. На підприємстві освоєна й продовжує освоюватися опалювальна техніка, що по якості, своїм технічним характеристикам і надійності в роботі не уступає опалювальній техніці передових європейських виробників.

Основна мета ВАТ "Агротепломаш" - випуск опалювальної техніки, що повністю задовольняє вимогам споживача.
Виконання даної мети забезпечує підприємству лідируюче положення в області виготовлення опалювальної техніки, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Досягнення даної мети забезпечується за рахунок:
- Постійного вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011 - 2003"Настанови по проведенню аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління"; ДСТУ ISO 9001 - 2001 "Системи управління якістю. Вимоги", ДСТУ ISO 9000 - 2001 "Системи управління якістю. Основні положення й словник", використовуючи передовий європейський досвід.
- Проектування й освоєння нових моделей опалювальної техніки різної потужності.
- Освоєння ефективних методів рекламної діяльності.

На даний час наші споживачі задоволені:
- якістю й асортиментами опалювальної техніки, що випускається;
- взаєминами між підприємством і торговельними представниками;
Цих показників ми досягли за рахунок:
- високого потенціалу керівництва підприємства;
- наявністю постійних партнерів у сфері збуту;
- контролю виконання умов, необхідних для виконання якісних процесів виробництва;
- виконанням гарантійних зобов'язань підприємством перед споживачем;
Ми обіцяємо споживачам у майбутньому:
- забезпечення гнучкої цінової політики;
- неухильне виконання умов і строків відвантаження;
- максимально враховувати побажання споживачів до якості продукції;
- розширення асортиментів опалювальної техніки.

Так при моніторингу опалювальної техніки яка знаходиться в експлуатації у наших споживачів встановлено, що наша опалювальна техніка в експлуатаційному режимі по показниках шкідливих викидів в порівнянні з опалювальною технікою наших конкурентів та європейських виробників ("FORTE", "BAXI", "WESTEN", "VIADRUS") в 4-5 разів має шкідливих викидів менше. Так СО2 в наших котлах 20-25 мл/м3 при нормі 125 мл/м3, а NO-40-45 мл/м3 при нормі 240 мл/м3.

Представники підприємства постійно беруть участь у міжнародних і регіональних виставках за результатами, яких проводиться аналіз своєї продукції й продукції підприємств конкурентів. Передові досягнення в області опалювальної техніки впроваджуються у виробництво, на що виділяються фінансові ресурси.
ВАТ "Агротепломаш" має налагоджені надійні партнерські зв'язки із представниками Російської Федерації, Республіки Білорусь, Молдови. На даному етапі ведуться переговори із представниками Італії, Німеччини з питань поставки устаткування й передових технологій.

Підприємство виготовляє в основному сталеві газові котли.
Технологія виробництва настроєна в основному, на обробку листової сталі: рубання на високопродуктивних гильотинних ножицях, штампування, гнуття на високопродуктивних пресах, зварювання на напівавтоматах у середовищі захисних газів. При виготовленні опалювальної техніки на підприємстві застосовується порошкове фарбування виробів, що випускаються.

При постійному обміні інформацією з дистриб'юторами розробляються заходи щодо поліпшення обслуговування кінцевих споживачів нашої продукції - покупців. При укладанні договорів з дистриб'юторами визначаються умови обслуговування реалізованої ними опалювальної техніки. Передові розробки, які проводяться на підприємстві, доводять до дистриб'юторів для подальшого втілення їх у життя. Так, за пропозицією дистриб'юторів, був впроваджений у виробництво наших газових котлів і апаратів - пілотний пальник 0.160.114, випускається новий котел з мідним теплообмінником одноконтурний та двоконтурний.

Кількість продукції що випускається, по роках:
2003 рік - 13510 шт. 2004 рік - 19470 шт. 2005 рік - 22598 шт. За 2006 рік - 27749 шт. одиниць опалювальної техніки
Асортименти опалювальної техніки, що випускається, станом на 01.05.2007:

Опалювальні котли димохідні сталеві
Житомир - АОГВ-7М С; АДГВ-7М С; 3 КС-Г-010 С; 3 КС-ГВ-010 С; 3 КС-Г-010 СН; 3 КС-ГВ-010 СН; 3 КС-Г-012,5 С; 3 КС-ГВ-012,5 С; 3 КС-Г-012,5 СН; 3 КС-ГВ-012,5 СН; 3 КС-Г-015 С; 3 КС-ГВ-015 С; 3 КС-Г-015 СН; 3 КС-ГВ-015 СН; 3 КС-Г-020 С; 3 КС-ГВ-020 С; 3 КС-Г-020 СН; 3 КС-ГВ-020 СН; 3 КС-Г-030 С; 3 КС-ГВ-030 С; 3 КС-Г-030 СН; 3 КС-ГВ-030 СН; 3 КС-Г-045 СН; 3 КС-ГВ-045 СН.

Апарат опалювальний газовий, побутовий.
Житомир-м АОГВ -7 СН; АДГВ-7 СН; АОГВ-10 СН; АДГВ-10 СН; АОГВ-12,5 СН; АДГВ-12,5 СН; АОГВ-15 СН; АДГВ-15 СН; КС-ГС-20*2; Житомир КС-ГС-45СН*2.

Комбіновані котли (вугілля, газ).
Берізка С; ВС.
Житомир-2С; 2ВС.

Апарат опалювальний газовий, побутовий з насосом
Житомир М АОГВ - 7С НП; АДГВ-7С НП; АОГВ-10 СНП; АДГВ-10С НП; АОГВ-12,5 СНП; АДГВ-12,5С НП; АОГВ-15 СНП; АДГВ-15С НП.

Опалювальні котли димохідні сталеві з насосом.
Житомир-3 КС-Г-010 СП; КС-ГВ-010 СП; КС-Г-010 СНП; КС-ГВ-010 СНП; КС-Г-012,5 СП; КС-ГВ-012,5 СП; КС-Г-015 СП; КС-ГВ-015 СП; КС-Г-015 СНП; КС-ГВ-015 СНП; КС-Г-020 СП; КС-ГВ- 020 СП; КС-Г-020 СНП; КС-ГВ- 020 СНП.

Газовий інфрачервоний випромінювач ГИИ - 10 кВт; ГИИ - 15 кВт; ГИИ - 20 кВт; ГИИ -25 кВт.

Примітка:
С - автоматикою SIT; П - з насосом, примусова циркуляція; Н - мікро факельний пальник; В - водоподогрів ( 2-х контурні);
М - парапетного типу з мікро факельним пальником. Цифри 7-45 показують потужність котла (апарата).

Поставка продукції споживачам здійснюється автотранспортом підприємства. На підприємстві є достатня кількість автотранспорту для обслуговування споживачів. Обслуговування опалювальної техніки придбаної в дистриб'юторів, згідно договорів, покладається на дистриб'юторів, а опалювальна техніка, що була придбана на нашому підприємстві обслуговується фахівцями нашого підприємства. Гарантійне обслуговування проводиться по гарантійних талонах.

З дистриб'юторами постійно ведеться робота, спрямована на задоволення їхніх потреб. Так через вивчення попиту дистриб'юторами нашої продукції, і вивчення експлуатаційних якостей опалювальної техніки в споживачів, у нашу організацію надходять пропозиції по вдосконаленню процесів взаємин підприємство - дистриб'ютор - споживач. Так організовано доставку опалювальної техніки зі складу підприємства до складу дистриб'ютора автотранспортом підприємства. Організовано навчання дистриб'юторів на базі підприємства.

Високим показником якості нашої продукції є попит на опалювальну техніку нашого виробництва, не дивлячись на велику конкуренцію на ринку опалювальної техніки вітчизняного й закордонного виробника.
Так само показником високої якості нашої продукції є та кількість нагород, що одержало підприємство:
Це Диплом "Європейська якість", Диплом лауреата загальнонаціонального конкурсу "Вища проба" за високу якість і конкурентоспроможність опалювальних котлів і апаратів газових - місто Київ.
Рішенням Президії Асамблеї ділових, наукових, творчих кіл України і Європейської Асамблеї Якості (Оксфорд, Англія) наше підприємство нагороджене дипломом "Європейська якість" за відповідність нашої продукції Європейським стандартам.
Державний комітет України з питань технічного врегулювання й споживчої політики разом з Українським науково - експериментальним і навчальним центром із проблем стандартизації, сертифікації і якості на міжнародному конгресі "Якість в Україні - 2004" у рамках Європейського тижня якості в Україні нагородили ВАТ "Агротепломаш" дипломом за високу якість продукції що випускається.
Диплом за перемогу у Всеукраїнському конкурсі якості "100 кращих товарів України" за продукцію "Котел опалювальний водогрійний сталевий "Житомир - 3" моделі КС - ГВ - 015С" у номінації "Промислові товари для населення".
Диплом фіналіст Всеукраїнського конкурсу якості на регіональному рівні "100 кращих товарів України" за продукцію "Апарат опалювальний газовий з водяним контуром "Житомир - М" моделі АОГВ - 7" у номінації "Промислові товари для населення".
Диплом за перемогу у Всеукраїнському конкурсі якості "100 кращих товарів України" за продукцію "Котел опалювальний водогрійний "Житомир - 3" моделі КС - ГВ - 020С" у номінації "Промислові товари для населення".
Диплом фіналіст Всеукраїнського конкурсу якості на регіональному рівні "100 кращих товарів України" за продукцію "Конвектор опалювальний газовий "Житомир - 5" моделі КНС - 2" у номінації "Промислові товари для населення".

Голова правління Нікітюк Віктор Савич, як керівник підприємства нагороджений грамотами: Житомирська районна державна адміністрація - Почесна Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі на звання "Кращий роботодавець року по забезпеченню інвалідів роботою" по підприємствах Житомирського району.
Почесна Грамота за перемогу в V Всеукраїнському конкурсі на звання "Кращий роботодавець року для інвалідів" по підприємствах Житомирської області.
Диплом переможця в VІІІ міжнародній виставці - ярмарку, Почесний Диплом спеціалізованої виставки "Будуємо свій будинок", Диплом Національного Сорочинського ярмарку,
Почесна Грамота за перемогу в районному етапі Всеукраїнського конкурсу на звання "Кращий роботодавець року".
Почесний Диплом на універсальній виставці - ярмарку "Польські торги. Осінь - 2005"

Вся продукція проходить сертифікацію в державних органах по сертифікації, і має сертифікати відповідності. Окремі види опалювальної техніки сертифіковані в Російській Федерації, Республіці Білорусь, Молдові.
Rambler's Top100