• Заявник: Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
  • Адреса: вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефони: +38(057) 700-40-68, 700-40-75, 754-97-93
  • Факс: +38(057) 700-40-75, 752-26-38
  • Сайт: http://www.hgcsms.kharkov.ua
Послуги з метрології

Державне підприємство "Харківстандартметрологія" є одним з найбільших та високо технічно розвинених, яке в галузі метрології займає провідне місце серед територіальних органів Держспоживстандарту України.
ДП "Харківстандартметрологія" використовуючи свої технічні можливості проводить високоточні і високоякісні вимірювання, забезпечує повіркою майже всі типи засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що використовуються в Харківському регіоні, а також великої кількості ЗВТ для наукових метрологічних центрів, інших територіальних органів Держспоживстандарту України та підприємств і організацій багатьох регіонів України.
ДП "Харківстандартметрологія" продовжує метрологічні традиції, які були закладені 8 жовтня 1901 року з початку відкриття в м. Харкові першої повірочної палатки, з якої бере початок державна метрологічна служба України.
Центр акредитований на право проведення державних випробувань, надання послуг з повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), а також проведення високоточних вимірювань за замовленнями підприємств, організацій та фізичних осіб.
ДП "Харківстандартметрологія" займає провідне місце в Україні в галузі повірки ЗВТ параметрів зубчатого зачеплення, вимірювань сили понад 20 тс, вимірювань маси, об'єму рідини, електричного опору, параметрів магнітних полів.
Наявне в центрі унікальне повірочне устаткування дозволяє оцінювати за заявками машинобудівних підприємств України параметри зубчастих коліс і евольвентних поверхонь з похибкою, що не перевищує 2,5 мікрони.
У зв'язку з відродженням українського машинобудування попит на послугу постійно росте, заявок на неї в 2005 році надійшло в 10 разів більше, ніж у 2004 році.
Предметом гордості метрологів центру є великогабарітна гранітна повірочна плита 1 розряду, яка є єдиною в Україні з такими технічними характеристиками, розміщена на незалежному фундаменті, з використанням якої проводиться повірка оптико-механічних приладів для визначення відхилення площинності, прямолінійності і співвісності.
Вимірювання механічних величин, що відносяться до важливих і найбільш розповсюджених видів вимірювань, застосовуються і відіграють важливу роль у всіх галузях промисловості, сільському господарстві, торгівлі, на транспорті і таке інше.
В галузі безпеки експлуатації атомних станцій, таких як Запорізька, Хмельницька і Ровенська, метрологи ДП "Харківстандартметрологія" проводять роботи з атестації домкратів гідравлічних для натягу канатів арматурних ДГ650/1200 зусиллям до 12 МН (1200 тс). Проводяться роботи з атестації стендів для випробувань гідроамортизаторів зусиллям до 4,5 МН (450 тс), виробництва Німеччини і Японії, що належать Запорізькій і Хмельницькій АЕС.

Забезпеченість ДП "Харківстандартметрологія" робочими еталонами з високими метрологічними характеристиками дозволяє проводити повірку силовимірювальних машин 2-го розряду зусиллям до 2 МН (200 тс), повірку динамометрів 3-го розряду до 5 МН (500 тс) груповим методом для метрологічних центрів, підприємств і організацій України.
В ГП "Харківстандартметрологія" находиться вторинний еталон одиниці маси ВЕТУ 02-01-02-98, який служить для передачі її розміру вихідним і робочим еталонам - гирям 1 розряду метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств та організацій. Середньо квадратичне відхилення результату вимірювань при звіренні з еталоном-копією складає від 0,001 до 0,02 мг.
Безпосередньо на місцях експлуатації проводиться повірка ЗВТ, які входять до складу вузлів обліку природного газу (на магістральних трубопроводах, газорозподільних станціях, а також на підприємствах-споживачах природного газу).
Вказані ЗВТ повіряються як на підприємствах Харківського регіону, так і Сумської, Полтавської, Дніпропетровської області та інших регіонах країни.
В галузі вимірювань тиску і вакуумних вимірювань ДП "Харківстандартметрологія" використовуючи вторинний еталон одиниці тиску ВЕТУ 04-23-02-98 у діапазоні від 0,04 до 250 МПа забезпечує повіркою вихідні еталони тиску територіальні органи Держспоживстандарту України, вантажопоршневі манометри 1 розряду, пневматичні вантажопоршневі калібратори КГП та багатофункціональні, універсальні калібратори на підприємствах північно-східного регіону України.
З використанням багатофункціонального калібратора МС-5R і калібратора температури АТС 157 В проводиться повірка вимірювальних комплексів витрат та кількості газу, обчислювачів, коректорів та перетворювачів тиску та термоперетворювачів.

Вторинний еталон одиниці електричного опору ВЕТУ 08-02-01-98 створений фахівцями ДП "Харківстандартметрологія" на основі спеціально відібраних за критеріями стабільності мір електричного опору, розміщених у масляному термостаті, який знаходиться у приміщенні з активним термостатуванням, що забезпечило унікальний результат - градієнт температури в робочій зоні еталона не перевищує 0,003 °С. Це єдиний в Україні вторинний еталон, який забезпечує точність вимірювань електричного опору в державі.
Еталон має точностні характеристики одного порядку з кращими світовими аналогами. Результати вимірювань, виконаних на еталоні, підтверджені результатами вимірювань провідної світової лабораторії РТВ (Німеччина) з розбіжністю 0,00003 % від вимірюваної величини.
У поточному році на еталоні за заявкою держави Грузія виконана повірка комплекту мір електричного опору, що є вихідним еталоном Грузії.

Досягнутий за допомогою Вторинного еталона змінної електричної напруги від 0,1 до 1000 В у діапазоні частот 20 Гц - 1 Мгц ВЕТУ 08-89-02-98 рівень точності вимірювань, визначаючи точність вимірювань таких величин, як сила, потужність і енергія змінного електричного струму, забезпечує потреби у вимірюваннях різних галузей господарства. В енергетиці дозволяє вирішувати питання забезпечення електробезпеки, захисту виробників і споживачів електричної енергії від її недостовірного обліку.
Еталон дозволяє виконувати калібрування, повірку і метрологічну атестацію вимірювачів напруги змінного електричного струму, які забезпечують вимірювання напруги з відхиленням від дійсного значення не більш 0,01 %.
На еталоні виконуються роботи для метрологічних центрів північних і східних регіонів України, промислових підприємств Харкова, Сум і Полтави, Донецької, Луганської, Запорізької і Дніпропетровської областей.
ДП "Харківстандартметрологія" - єдиний в Україні центр, що забезпечує повірку, калібрування і метрологічну атестацію всієї гами вимірювачів магнітних величин. В арсеналі устаткування центра є вихідний еталон України Х 08.01У, - установка для повірки вимірювачів магнітних параметрів змінного струму - який забезпечує збереження і передачу одиниці вимірювань напруженості і магнітного потоку змінних електромагнітних полів для всієї України.
ДП "Харківстандартметрологія" надає метрологічні послуги в обсязі галузі акредитації всім замовникам.
Rambler's Top100