• Заявник: Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування"
  • Адреса: просп. Кірова, 46, м. Дніпропетровськ, 49054, Україна
  • Телефони: +38(056) 370-72-15, 370-72-18
  • Факс: +38(056) 370-72-15, 370-72-18
  • Сайт: http://www.ukrniitm.dp.ua

  • Назва продукта: Автоматизовані системи ультразвукової дефектоскопії
    Номінація: Наука
На участь у Всеукраїнському конкурсі "Кращий вітчизняний товар 2006 року" надається Автоматизовані системи ультразвукової дефектоскопії -
"Автоматизовані системи "УКК", "СУАД" для контролю дефектів типу неприклей, розшарування з високою роздільною здатністю".

Автори:
- Протопопов Віталій Олександрович, кандидат технічних наук, начальник відділу неруйнівних методів контролю, ВАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування" ("УкрНДІТМ") м. Дніпропетровськ;
- Максименко Вадим Михайлович, начальник конструкторського відділу, ВАТ "УкрНДІТМ" м. Дніпропетровськ;
- Любимов Дмитро Андрійович, начальник конструкторського сектору, ВАТ "УкрНДІТМ" м. Дніпропетровськ;
- Міхуткін Олександр Володимирович, начальник відділу програмування, ВАТ "УкрНДІТМ" м. Дніпропетровськ;
- Шелухін Володимир Васильович, голова правління - директор ВАТ "УкрНДІТМ" м. Дніпропетровськ;
- Желтов Павло Миколайович, перший заступник директора з наукової роботи, ВАТ "УкрНДІТМ" м. Дніпропетровськ

Характеристика розробок

- Автоматизована установка контролю УКК (мал. 1) призначена для автоматизованого ультразвукового (УЗ) контролю якості приклеювання гумового теплозахисного покриття до металевого корпусу та контролю розшарувань всередині резинового покриття (мал. 2). Метод контролю - ультразвуковий тіньовий імпульсний Сканер спеціалізований з гвинтовою траєкторією контролю. Мінімальний розмір виявленого дефекту - 15х15 мм з похибкою визначення координат дефекту + 5 мм з вірогідністю 0,95. Товщина металевого корпусу до 3,5 мм, резинового покриття до 15,0 мм. Розроблені спеціальні п'єзоперетворювачі як випромінюючий з поліуретановим протектором, так і прийомний безконтактний. Використана ПЕОМ для візуального спостереження, обробки та документування результатів контролю, а також збереження бази даних по геометричним особливостям деталей для керування системою управління приводом сканера, забезпечення осцилографічного режиму для нагляду за сигналом під час сканування, настроювання акустичної вісі п'єзоперетворювачів. Установка має систему обробки інформації (СОІ) на базі ПЕОМ з додатковими електронними платами спеціального призначення та спеціальним програмним забезпеченням.
- Система ультразвукової автоматизованої дефектоскопії корпусів СУАД призначена для автоматизованого ультразвукового (УЗ) контролю якості приклеювання резинового покриття (ТЗП) до металевого корпусу та контролю товщини резинового покриття вихротоковим способом. Метод контролю дефектів - ультразвуковий тіньовий імпульсний амплітудний. Сканер спеціалізований з построковою траєкторією контролю по твердій поверхні. Розроблені спеціальні п'єзоперетворювачі (ПЕП) як випромінюючий з поліуретановим протектором, так і прийомний безконтактний. Використана ПЕОМ для візуального спостереження, обробки та документування результатів Мінімальний розмір виявленого дефекту 15х15 мм2 з похибкою визначення координат дефекту + 5 мм. Використана ПЕОМ для візуального спостереження, обробки та документування результатів контролю. Установка має систему обробки інформації (СОІ) на базі ПЕОМ з додатковими електронними платами спеціального призначення та спеціальним програмним забезпеченням.

Науково - технічний рівень розробки
На світовому рівні, аналогів не виявлено, впроваджено на тендерних умовах в КНР

Наукова новизна автоматизованих систем:
- вперше здійснено контроль з високою розрізнювальною здатністю дефектів типу розшарування та неприклею металевих конструкцій з гумовим покриттям в широкому діапазоні товщин з застосуванням повітряного проміжку на робочій частоті 400 кГц;
- використано високочастотний безконтактний прийомний перетворювач, що забезпечує контроль без "захлопування" дефекту;
- реалізована автоматична адаптація до об'єкту в початковій стадії контролю по рівню сигналу та по товщині обох матеріалів;
- забезпечена висока точність виявлення границь та розрахунків площини дефектів;
- передбачена можливість докладного дослідження результатів контролю в режимі "вторинна обробка";
- забезпечується автоматичне формування протоколу контролю з фіксацією параметрів контролю, в тому числі тих, що встановлені під час адаптації до об'єкту контролю. В доповненнях до протоколу контролю фіксується дефектограмма в градаціях сірого кольору та таблиця координат дефектів та їх площина по кожному дефекту, а також сумарна площа дефектів;
- в одній установці застосовано суміщення автоматизованих каналів дефектоскопії та товщинометрії покриття.

Наявність патентів, що реалізовано в розробці

Подана заявка на винахід в ДП "УКРПАТЕНТ".
Номер заявки 2004010232 від 13 січня 2004 р.
Назва винаходу: "Спосіб ультразвукового контролю об'єктів і пристрій для його здійснення".

Впровадження у виробництво
- Свідоцтво про метрологічну атестацію № 1287 від 18.07.2001 р. (установка УКК). видане Дніпропетровським державним центром стандартизації, метрології і сертифікації Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації. Впроваджено на підприємстві Замовника (КНР) в 2002 р.
- Свідоцтво про метрологічну атестацію № 6988/1 від 07.03.2003 р. (система СУАД) видане Дніпропетровським державним центром стандартизації, метрологіїі сертифікації Державного комітету України по питанням технічного регулювання та споживчій політиці. Впроваджено на підприємстві - замовнику (Державне підприємство "Виробниче об'єднання Павлоградський хімічний завод") у 2003 році.

Відгуки про розробку провідних спеціалістів та підприємств, на яких вона була впроваджена:
- Державного підприємства "Виробниче об'єднання Павлоградський хімічний завод".

Копії публікацій на тему розробки:
- Протопопов В.А., Желтов П.Н., Максименко В.М., Любимов Д.А., Михуткин А.В., ОАО "УкрНИИТМ". "Автоматизированная ультразвуковая установка контроля качества "УКК". Ялта, Український Інформаційний Центр "НАУКА. ТЕХНІКА. ТЕХНОЛОГІЯ". Матеріали 9 міжнародного Семінару-виставки "Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики",
м. Ялта, 2001, с.18-19.
- Вовк С.М., Борулько В.Ф., Міхуткін О.В., Протопопов В.А., ОАО "УкрНИИТМ". "Алгоритмы системы обработки информации установки "УКК". Ялта, Український Інформаційний Центр "НАУКА. ТЕХНІКА. ТЕХНОЛОГІЯ". Матеріали 9 Міжнародного семінару-виставки "Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики", м. Ялта, 2001, с. 29.
- Вовк С.М., Какаджиков А.Г., Міхуткін О.В., Протопопов В.А., ОАО "УкрНИИТМ". "Программное обеспечение систем ультразвукового неразрушающего контроля". Ялта, Український Інформаційний Центр "НАУКА. ТЕХНІКА. ТЕХНОЛОГІЯ". Матеріали 9 Міжнародного семінару-виставки "Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики", м. Ялта, 2001, с.30.
- Тупицкий Р.Г., Гавриленко А.П., Протопопов В.А., ОАО "УкрНИИТМ". "Ультразвуковые средства неразрушающего контроля дефектов в изделиях из композиционных материалов". Матеріали ІІІ Міжнародної молодіжної науково - практичної конференції "Людина і космос"."Космічна наука і технологія", додаток до журналу. Том 8, №1, 2002р. м. Київ.
- Протопопов В.А., Шелухин В.В., ОАО "УкрНИИТМ",
г. Днепропетровск. "Ультразвуковые средства контроля качества изделий из полимерных композиционных материалов". Материалы 1-ой Национальной научно-технической конференции "Методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики", г. Кишинев (Молдова), 2003, с. 120...121.
- Тупицкий Р.Г., Протопопов В.А., Михуткин А.В., Степанов В.Ф. ОАО "УкрНИИТМ". "Автоматизированнная система контроля качества и толщины покрытия на цилиндрических корпусах из стали". Дніпропетровськ, НЦАОМУ, 2003. V Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос". С.128.

Розробка "Автоматизовані системи "УКК", "СУАД" для контролю дефектів типу неприклей, розшарування з високою роздільною здатністю" була представлена на II Професійному конкурсі в номінації "Кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД". Отримано Диплом конкурсу.
Окрім того, інститут отримав Диплом в номінації "Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД" .

А за комплекс розробок: установка автоматизованого контролю УКК (2002), установка автоматизованого контролю дефектів та виміру товщини покриття СУАД (2003), широкодіапазонний цифровий УЗ дефектоскоп "Ультразонд" (2004), фіксуючі ультразвукові перетворювачі та акустичні блоки для автоматизованих систем контролю (2005), обладнання для нанесення штучних дефектів (2005), макетний зразок системи контролю дефектів на основі методу високовольтної візуалізації з цифровою реєстрацією результатів контролю, модернізація автоматизованої установки "Аргус-2" ВАТ "УкрНДІТМ" визнано переможцем конкурсу у номінації "Кращий розробник засобів НКТД".
Rambler's Top100