• Заявник: Сільськогосподарське підприємство "Векка" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю
  • Адреса: вул. Центральна, 1, с. Благодатне, Комінтернівський р-н, Одеська обл., 67540, Україна
  • Телефони: +38(048) 743-10-49, (04855) 9-81-61
  • Сайт: http://www.vekka.com.ua
Керівник: Каліка Семен Еммануїлович
Посада: Директор
Вид діяльності: Виробництво ковбас та м'ясокопченостей
Сiльськогосподарське пiдприємство "ВЕККА", у вигляді товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (СП "ВЕККА" TОВ) створено у 2000 роцi, зареєстровано Комiнтернiвською районною Державною адмiнiстрацiєю Одеської областi 25 квiтня 2000.
Пiдприємство розташовано у селi Благодатне Kомінтернівського району Одеської областi в 35 кiлометрах вiд Одеси. Пiдприємство займає лiдируючу позицiю в Одеському регіоні серед виробникiв ковбасних виробiв. Основним ринком збуту продукції пiдприємства є мicто Одеса.

Продукцiя реалiзується пiд торговою маркою "ВЕККА", яка широко вiдома серед споживачiв та користується їх прихильнiстю.
У своїй маркетинговiй полiтицi пiдприємство робить акцент на високiй якостi своєї продукцiї і пiдтримує вiдносно вищi цiни у порiвняннi iз конкурентами.

На підприємствi встановлено сучасне обладнання провiдних виробникiв Нiмеччини, Aвстpалiї, Польщi та України.

Основне виробництво знаходиться у двох будівлях загальною площею близько 3000 м. кв., де розмiщено 164 одиниці обладнання. Для збереження сировини та готової продукцiї у наявностi є 21 холодильна камера iз 48 холодильними установками, загальною потyжнicтю виробництва холоду близько 966000 ккал/год. Ємнiсть холодильних камер, що мають температуру -10-15 *с, становить 1650 м. куб., камер з температурою +2+80С - 3850 м. куб. Ємностi холодильних камер дозволяють одночасно зберiгати 400 т охолодженого та мороженого м'яса. Пiдприємство пiдтримує 20-30-ти денний запас сировини з метою за6езпечення стабільностi виробництва та постачання продукцiї споживачам, а також для зменшення витрат на закупівлю сировини протягом сезонних періодів пікового зростання цін.

Пiдприємством спорудженi каналiзацiйна насосна станцiя iз вбудованим блоком очищення води i бiоплато для їх доочищення потужнiстю 130 м. куб. за добу. 3 урахуванням планiв розвитку Пiдприємства намiчено довести зазначенi потужностi до передбачених вiдповiдним проектом 200 м. куб. на добу, а у подальшому збiльшити до 350 м. куб. на добу.
На пiдприємствi налагоджено систему постiйного ветеринарного контролю та контролю якостi продукцiї. Пiдприємство реалiзує заходи щодо впровадження ЕРR-системи.

3 початку свого створення пiдприємство займається виробництвом та реалiзацieю ковбасних виробiв та м'ясних копчених виробiв. Пiдприємство постiйно нарощувало обсяги виробництва та збуту продукцiї, розширювало та покрашувало її асортимент. Близько 60 вiдсоткiв yciєї продукцiї Підприєства припадає на рiзноманiтнi сорти варених ковбас. Kpiм того пiдприємство виробляє напiвкопченi та твердокопченi (варенокопченi, сирокопченi, сиров'яленi) ковбаси, копченостi, лiвернi та кров'янi ковбаси тощо.

Продукцiя пiдприємства реалiзується в Одесi, Миколаєвi, Xepcoнi, Сiмферополі та Києвi. До основних каналiв збуту продукцiї СП "ВЕККА" ТОВ належать мережi магазинiв "Таврiя", "Фоззi", "Наталка", "Метро" "Єкспансія", "Віртус".

Сильнi сторони пiдприемства
- Вiдома торговельна марка, якiй споживачi довiряють та надають перевагу
- Висока якicть продукції, зокрема її cмаковi характеристики
- Спроможність оперативно реагувати на потреби споживачів .
- Репутацiя пiдприємства як виробника якiсної свiжої продукцiї
- Високi якостi топ-менеджменту щодо створення ключових компетенцiй у виробництвi високоякiсної продукцiї
- Висока квалiфiкацiя та накопичений досвiд
- Висока виробнича, технологiчна та трудова дисциплiна
- Налагодженi системи контролю якостi та ветеринарного контролю, система доставки свiжої продукцiї у торговельнi мережi, система постачання сировини
- Наявнiсть власного автомобiльного парку, зокрема спецтехніки
- Наявнicть власних споруд очищення води

Сильна конкурентна позицiя пiдприємства обумовлена високою якiстю та широким асортиментом продукцiї, налагодженою системою збуту, вiдомою торговельною маркою, яка має високий ступiнь прихильностi серед споживачів.

Пiдприємство постiйно вивчає смаки споживачiв та оновлює асортимент продукцiї, який на сьогоднi налiчує бiльше 200 найменувань. Уся продукцiя виробляється згiдно до вимог нормативно-технiчної документацiї, яка затверджена в установленому законодавством порядку.

За результатами опитувань, у м. Одеса, продукцiя СП "ВЕККА" ТОВ (Торговельна марка "ВЕККА") виявилось безумовним лiдером щодо прихильностi кiнцевих споживачiв ковбасних виробiв, у цьому ceнci для СП "ВЕККА" ТОВ є досить вдалим поєднання назви як торговельної марки та назви як пiдприємства-виробника, яке в Одесi достатньо вiдоме саме у якостi професiонала своеї справи, що оперативно реагує на потреби споживачiв та забезпечує їx широким асортиментом високоякісної свіжої та смачної продукції.

Пiдприємство постiйно приймає участь у рiзноманiтних виставках та ярмарках, де вiдбуваеться дегустацiя його продукцii з обов'язковим опитуванням споживачiв. Пiдприємство та його продукція неодноразово ставали лауреатами конкypciв якостi та вiдзначались рiзноманiтними нагородами.

Пiдприємство, як виробник високоякiсної продукцiї, є лауреатом загальнонацiонального конкурсу "Вища проба" (2000, Київ), внесено у книгу "Золота книга дiлової елiти Укрaїни" (2000). Пiдприємство неодноразово приймало участь різноманітних дегустаційних конкурсах за результатами яких продукцiя Пiдприємства здобула 25 золотих медалей якостi.
Серед багатьох нагород Пiдприємства та його продукцiї: "Європейський знак якостi" (2001, оксфорд) , "Сертифiкат Євромаркет Україна - Брюссель за европейську якiсть" (2002, Киiв), "Мiжнародний приз та сертифiкат за технологiю виробництва та якicть продукцiї" (2003, Женева), "Європейський приз у сферi якостi та високi професiйнi досягнення" (2003, Брюссель), "Золотий европейський приз за високу якiсть продукцii" (2003, Париж), "Золота торговельна марка" (лауреат загальнонацiонального конкурсу 2003 року). Київ -2004р. Лауреат всенародного конкурсу "Бренд 2004р" у номінації "бездоганна якість". 2005р. Київ-нагороджено, золотим символом конкурсу і трьома дипломами як "Кращий відчизняний товар року"

Нагороди СП "ВЕККА"

2000р. Київ. Лауреат загальнонацiонального конкурсу "Вища проба".
2000р. "Золота книга дiлової елiти України". Мiжнародний каталог "Регістр кращiх товарів України"
2001р. Оксфорд. Англiя. Диплом "Європейський знак якостi".
2001р. Київ. Мiжнародний економiчний форум. Нагорода "Золотий Ягуар" i диплом I-гo ступеня.
2001р. Москва. Золота медаль "Золотий сирин"
2002р. Київ. Почесна нагорода i сертифiкат Евромаркет "Україна - Брюссель" за европейську якість.
2002р. Москва. Золота медаль "Золотий сирин".
2002р. Київ. Почесний диплом i нагорода "100 найкращих пiдприемств України"
200Зр. Женева. Мiжнародний приз i сертифiкат за технологiю виробництва i якiсть продукцiї, що випускається.
200Зр. Брюссель. Мiжнародна асоцiацiя . EUROMARKET - UKRAINE. Європейський приз у сферi якостi і за високi професiйнi досягнення.
200Зр. Париж. Золотий Європейський приз за високу якiсть продукції, що випускаеться.
200Зр. Угорщина. Рейтинг - конкурс "ЕКСПО - 200З". Iменний диплом i золота медаль якостi.
200Зр. Київ. Лауреат мiжнародного конкурсу "Золотi торговi марки"
2004р. Київ. Лауреат всенародного конкурсу "Бренд року 2004" у номiнацiї "бездоганна якість".
Слоган: "ВИЩИЙ КЛАС СЕРЕД КОВБАС"
2005р. Київ. Лауреат всенародного конкурсу "Кращій вітчизняний товар року - нагороджено" золотим символом конкурсу і трьома дипломами.
67540, УкраТна, Одеська область, Комiнтернiвський район, с. Благодатне, вул. Центральна, 1
Rambler's Top100