• Заявник: Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
  • Адреса: бульв. Академіка Вернадського, 16 в, м. Київ, 03115, Україна
  • Телефони: +38(044) 423-80-73, 450-99-31
  • Факс: +38(044) 452-35-68
  • Сайт: http://www.eufimb.edu.ua
Керівник: Тимошенко Іван Іванович
Посада: Ректор
Загальна кількість працівників: 1767
Вид діяльності: Надання освітніх послуг
1.Загальна характеристика університету.

ПВНЗ "Європейський університет" (до 16.08.2004 р. - Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу), створений в 1991 році і є одним із перших приватних вищих навчальних закладів України.

Європейський університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". Всього в університеті та його філіях навчається близько 32 тисяч студентів.

Освітня діяльність університетом виконується у відповідності з Ліцензією МОНУ серія АБ № 122179 від 23.05.2005р.
Європейський університет здійснює підготовку "бакалаврів", "спеціалістів", "магістрів" з 7 напрямів: "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Комп'ютерні науки", "Право", "Культура", "Інформаційна безпека" та "Екологія".

З 14 спеціальностей, з яких проводиться підготовка фахівців в університеті з цих освітньо-кваліфікаційних рівнів, 9 спеціальностей (8.050104 "Фінанси", 8.050105 "Банківська справа", 8.050106 "Облік і аудит", 8.050107 "Економіка підприємства", 8.050108 "Маркетинг", 8.050201 "Менеджмент організацій", 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 8.080401 "Інформаційні управляючі системи і технології" та "Інтелектуальні системи прийняття рішень") акредитовані за ІV рівнем, що засвідчує сертифікат: серія PI IV № 111 913 від 11 липня 2005р.

Університет має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, що дозволяє на високому рівні надавати освітні послуги громадянам України та інших країн за технологією безперервної освіти, починаючи зі спеціалізованої школи-садка і закінчуючи підготовкою наукових кадрів найвищої кваліфікації. В Європейському університеті діє аспірантура (рішення Атестаційної колегії від 25 грудня 1997 року, протокол № 5-2/9-2).

У структурі університету:
- 5 факультетів:
- економіки і менеджменту (8 спеціальностей);
- інформаційних систем та технологій (3 спеціальності);
- безпеки підприємств (2 спеціальності);
- юридичний (1 спеціальність);
- факультет професійної адаптації;
- 72 кафедри (з них 20 в головному навчальному закладі);
- Науково-дослідний інститут системних досліджень, стабілізації та розвитку економіки;
- Навчально-науковий інститут безпеки підприємства;
- Навчально-науковий інститут екології;
- Бізнес-коледж Європейського університету, який здійснює підготовку молодших спеціалістів;
- Міжнародний освітньо-підготовчий центр, який здійснює освітню діяльність, пов'язану з підготовкою іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України інженерно-технічного, гуманітарного, економічного, медико-біологічного напрямів;
- Гімназія "Євроленд" з поглибленим вивченням іноземних мов, інформатики, економіки, гуманітарних дисциплін, образотворчого мистецтва, історії України;
- Відокремлені підрозділи у різних містах України: Вінниці, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Конотопі, Кривому Розі, Кам'янець-Подільську, Кузнецовську, Львові, Міжгір'ї, Миколаєві, Нікополі, Нетішині, Одесі, Полтаві, Пирятині, Рівному, Севастополі, Сімферополі, Тернополі, Умані, Херсоні, Черкасах, Чернігові та Ялті.

Складовою навчального процесу в університеті є виховання студентської молоді. Стратегічним завданням виховної роботи університету визначено виховання високопрофесійних, глибоко духовних, інтелектуально розвинених громадян незалежної України.

Важливою складовою діяльності університету є науково-дослідна робота, на якій базується навчальний процес.

За 2001-2005 роки викладачами та співробітниками опубліковано: 532
назви видань, 75 монографій, 3760 наукових статей, понад 350 студентів мають наукові публікації, захищено 12 докторських, 27 кандидатських дисертацій, в аспірантурі навчається 212 аспірантів та здобувачів.

Європейський університет видає наукові журнали, визнані ВАК України, як фахові видання: "Економіка і управління" та "Актуальні проблеми економіки: теорія і практика" (спільно з Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України).

Студентські (магістерські) наукові роботи публікуються в журналі "Пошук" - щорічному виданні Європейського університету.

В Європейському університеті створена перша в Україні кафедра практичного підприємництва (завідувач - проф. Тимошенко З.І.). При кафедрі працює навчально-тренувальна фірма, яка з використанням світового досвіду готує майбутніх підприємців та менеджерів. Для навчального процесу створений навчально-тренувальний банк, навчально-практичний центр страхового бізнесу.

Університет плідно співпрацює з університетами інших країн: Університетом Торгівлі (м. Лодзь, Польща), Університетом інформаційних технологій і управління (м. Жешов, Польща), Аль-Фатах Університетом (м. Тріполі, Лівія), Інститутом Джахангар Данеш Ареа-о (Іран) та ін.
В університеті створена потужна матеріально-технічна база.
Навчальний процес в Європейському університеті проводиться у власних та орендованих приміщеннях загальною площею 120516,86м2. У головному ВНЗ (м. Київ) навчальний процес проводиться в навчальних корпусах загальною площею 26367,3м2, із яких 19192,3м2 - власних. Всі навчальні аудиторії, комп'ютерні класи та лабораторії забезпечені в повному обсязі необхідним для проведення навчального процесу обладнанням. В університеті функціонують бібліотека, видавництво, гуртожитки, власна поліклініка, медичний пункт, кафе, спортивні зали, спортивні майданчики, їдальня та спортивна гірськолижна база "Едельвейс" (Закарпатська обл.), база відпочинку "Озерне" (Київська область).

В головному ВНЗ створена потужна, з виходом в Internet, комп'ютерна мережа, яка об'єднує 495 комп'ютерів, з яких 356 в 17 навчальних комп'ютерних класах. Для самостійної роботи створений унікальний комп'ютерний клас "Ноосфера", обладнаний 50 комп'ютерами. Всього в головному ВНЗ та його філіях в комп'ютерній мережі використовується 1940 комп'ютерів, які мають вихід в Internet. Комп'ютерні мережі також функціонують в філіях університету.

Високий рівень навчальної, методичної та науково-дослідної роботи забезпечується високопрофесійним професорсько-викладацьким складом університету. У головному ВНЗ (м. Київ) навчальний процес забезпечують 229 викладачів, із яких 45 (19,6 %) доктори наук, 124 (54,2 %) кандидати наук. На постійній основі працюють 108 (47,2%) викладачів. Всього в Європейському університеті в навчальному процесі беруть участь 1767 науково-педагогічних працівника.

Університет має повне матеріально-технічне забезпечення навчально-методичної та науково-дослідної діяльності, найновітніше інформаційно-технологічне оснащення, має доступ до системи Internet, має власну видавничу та поліграфічну бази, культурно-освітні та оздоровчі центри.

1.2.2. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців.

В Європейському університеті підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" "магістр" проводиться з 8 напрямів:

1. "Економіка і підприємництво"
6.050100, 7.050104, 8.050104 "Фінанси";
6.050100, 7.050105, 8.050105 "Банківська справа";
6.050100, 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит";
6.050100, 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємства";
6.050100, 7.050108, 8.050108 "Маркетинг".
5.060104 "Фінанси";
5.060105 "Банківська справа";
5.060107 "Економіка підприємства";
5.060111 "Бухгалтерський облік";
5.060113 "Комерційна діяльність".

2. "Менеджмент"
6.050200, 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій";
6.050200, 7.050206, 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

3. "Комп'ютерні науки"
6.080400, 7.080401, 8.080401 "Інформаційні управляючі системи і технології";
6.080400, 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем";
6.080400, 7.080404, 8.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень".
5.080405 "Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем";
5.080406 "Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень".
4. "Комп'ютерна інженерія"
5.091504 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж".

5. "Право"
6.060100 "Правознавство".

6. "Культура"
6.020100, 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність".

7. "Інформаційна безпека"
6.160100, 7.160104 "Адміністративний менеджмент в системах захисту інформації з обмеженим доступом".

8. "Екологія"
6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища".
5.070803 "Прикладна екологія".

1.3. Засновницькі документи.

У відповідності з чинним законодавством Європейський університет здійснює свою діяльність згідно з Статутом.

2. Матеріально - технічна база
Навчальний процес в Європейському університеті (головний ВНЗ м. Київ) проводиться в навчальних корпусах: бул. Вернадського 16-в, вул. Депутатська 15/17, бул. Кольцова 15-в, вул. Литвиненко-Вольгемут 1-г, 4-а, вул. Ушакова 8-а, бул. Лепсе 46.

Університет станом на 01.02.2006 р. є власником 26367,3м2 використовуваних приміщень, з яких орендованими є 7175,0м2, тобто забезпеченість власними площами становить 19192,3м2 (73 %). Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам ДБН В 2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

В Університеті є Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби щодо можливості проведення освітянської діяльності, завірений печаткою органу державного санітарного нагляду.

В Європейському університеті функціонують гуртожитки: ( по бул. Вер- надського, 16-б, вул. Ушакова, 8-а, бул. Лепсе, 46, вул. Литвиненко-Вольгемут 4-а) із загальною кількістю місць - 532.

В Університеті функціонують 17 комп'ютерних класів із загальною кількістю комп'ютерів - 356, посадових місць - 356. Комп'ютерна мережа складається з комплексних комунікаційних структурованих систем зв'язку Європа CTSE (Communication Transport for Europe), розташованих у трьох навчальних корпусах і зв'язаних між собою оптоволоконними каналами передачі даних. Все це дозволило інформаційно об'єднати всі персональні комп'ютери, що задіяні в навчальному процесі в 17 комп'ютерних класах та комп'ютери в структурних підрозділах і забезпечити обмін інформацією між будь-якими точками мережі з високою швидкістю передачі даних (100 Мегабіт/сек. через загальні файл-сервери), а також вихід в мережу Internet через Internet-сервер, приєднаний до виділеного каналу.
В структурних підрозділах (кафедрах, відділах та ін.) використовуються 227 комп'ютерів.
В університеті створений і ефективно функціонує потужний видавничий центр "Пошук".
Університет має власну їдальню, буфети для персоналу і студентів на 125 місць. Буфети функціонують в навчальних корпусах та гуртожитках.
В корпусі № 3 Університету (по бульвару Кольцова, 15) функціонують спортивний зал та дві тренажерні спортивні зали.
Поряд з корпусом № 3 Університету по бульвару Кольцова, 15 розташований спортивний майданчик.

В Університеті функціонує власна Поліклініка в корпусі №2 (вул. Депутатська, 8-а). Крім того, діє спортивна гірськолижна база "Едельвейс" (в Закарпатській області) та база відпочинку "Озерне" (в Київській області).

3. Міжнародні зв'язки університету
Європейський університет успішно здійснює міжнародне співробітництво з університетами і освітянськими центрами зарубіжних країн.

Міжнародна діяльність університету спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, отримання університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в рамках Болонського процесу і Європейської інтеграції.

Європейський університет до цього часу уклав 47 угод про співробітництво з іншими країнами.
Основні напрямки діяльності
1. Акредитація університету при міжнародних організаціях:
- Європейський університет є членом Європейської асоціації університетів,
- інформація про університет розміщена у каталогах ЮНЕСКО,
- делегація університету (проф. Оніщенко І.Г.- офіційний експерт Ради Європи від України і доц.. Різниченко С.Т.- експерт проекту ) взяли участь у роботі семінару Ради Європи "Студентське самоврядування і його роль у керівництві вищими навчальними закладами (2004)", де була представлена національна доповідь від України для Ради Європи "Студентське самоврядування в Україні" (Росія, Москва).

У квітні 2005 року делегація Європейського університету у складі проф. Оніщенко І.Г., проф. Тимошенко О.І., доц.. Різниченко С.Т., доц.. Скворцова С.О. приймали участь у міжнародному Конгресі "Наукові досягнення, інноваційні технології і демократія", який відбувався в Азад Університеті (Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран).
2. Спільні проекти з закордонними партнерами:
- виграно грант Європейської Комісії на виконання проекту "Магістр ділового адміністрування та інформаційні технології (ТВА П) (2003)". Партнери: Національній інститут телекомунікацій, м. Еврі (Франція), Штутгартський університет (Німеччина), Технічний університет Каталонії м. Барселона (Іспанія), Вища школа менеджменту м. Легніце (Польша), Житомирський технологічний інститут. Фонд: Темпус Тасис 2002, об'єднаний Європейський проект.
- "Регіони в розвитку (Program RITA 2002)" Партнери: Університет інформаційних систем і технологій (м. Жешув). Фонд: Польське - американський фонд свободи.
- Виграно грант (2003) Ради Європи на здійснення пілотного проекту, щодо організації і проведення семінару "Освітні права національних меншин в Україні".

В 2005 році студентка Меншун Людмила (факультет економіки, м. Конотоп) отримала грант на стажування Європейського проекту Програма "VISBY" і прослухала курс лекцій з питань Європейської інтеграції і безпеки в Європі в Мальмському університеті (Швеція).

В травні 2004 року делегація Європейського університету проф. Оніщенко І.Г., проф. Козаченко О. І., доц.. Тимошенко О.І., доц.. Різниченко С.Т., доц.. Скворцов С.О. взяли участь у ІІ Міжнародній науковій конференції "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет".

3. Розвиток академічних обмінів між студентами та викладачами, міжнародних наукових контактів професорсько-викладацького складу університету:
- Програма обміну студентами з Вищою школою інформатики управління (м. Жешов) розпочато в січні 2002 року.
- Організація стажування студентів університету на підприємствах Великобританії (з 2003р), згідно договорів з фондами Великобританії -HOPS, Concordia, і за програмою "Work and Travel in USA".
- Участь студентів Університету у Міжнародній конференції у Південній Кореї "Молодь в боротьбі за мир" (2003р).
- Відвідування професорсько-викладацьким складом університету Варшавського і Жешувського університету (2004р) з метою участі у спільних заходах..
- Візити делегацій університету за кордон (Польща, Іран, Росія, Лівія, Німеччина, Словаччина, Франція, Іспанія, Великобританія, Північна Корея, Туреччина).

В університеті регулярно відбуваються зустрічі з іноземними фахівцями, які виступають перед професорсько - викладацьким складом і студентами з циклами лекцій. За осатаній рік університет відвідали проф.. Мінаєв Г.О. (Інститут проблем безпеки, Москва, Росія), протягом вересня - грудня 2003 року на факультеті права та безпеки підприємництва працював проф.. Нортон Ст.'юдент (Колорадський університет, СІ1ІА), який викладав курс "Міжнародне приватне право" англійською мовою. В рамках грантів Фулбрайта проф.. Л.Кауфман (Тейлор університет, штат Індіана, США, читав курс лекцій з дисципліни "Комп'ютерна графіка та WEB-дизайн" обсягом 216 годин для студентів спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології", "Інтелектуальні системи прийняття рішень", "Програмне забезпечення автоматизованих систем".

4. Організація і проведення рекламно-інформаційних освітніх заходів за кордоном:
- міжнародна рекламно-інформаційна виставка в Ісламській Республіці Іран (липень 2003, червень2004, листопад 2005) за підтримки Міністерства освіти і науки України і Посольства України в Ісламській республіці Іран,
- Організація і проведення рекламно-інформаційної конференції в Туреччині (вересень 2004, липень 2005).
- Прийняття участі у презентації культур в рамках конференції "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира", яка проходила на базі Варшавського університету за участю країн Болонського процесу і Ради Європи.

5. Підготовка фахівців, для зарубіжних країн:
Протягом 9 років Університет здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України і за базовими напрямками. З кожним роком помітно зростає кількість іноземців в Університеті, а також представництво зарубіжних країн.

У наступний час на базі Міжнародного центру Європейського університету проходять підготовку 140 громадян Ірану, Туреччини, Іраку, Японії, Лівії, Марокко. Підготовка майбутніх студентів-іноземців, здійснюється за наступними напрямами: медико-біологічним, економічним, інженерно-технічним та гуманітарним (ліцензійний обсяг - 250 осіб).

Випускники Міжнародного центру зараз навчаються у провідних вищих навчальних закладах України, а також і в Європейському університеті.
Підготовка фахівців для зарубіжних країн - 170
Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, фондів з якими підтримуються зв'язки - 36
Кількість викладачів і співробітників, які перебували у науково-творчих і ділових відрядженнях - 21
Кількість іноземних лекторів і науковців, які приймали участь у національному процесі ВНЗ - 6
Кількість організованих університетом міжнародних заходів в Україні і за кордоном - 12

Головною метою роботи з міжнародного співробітництва Європейського університету є інтеграція його у світову освітянську спільноту. Це означає:
- забезпечення визнання університету в якості активного члену світового науково-освітянського процесу;
- підвищення міжнародного авторитету диплому Європейського університету, його визнання різноманітними асоціаціями і установами освіти різних країн;
- інтернаціоналізація навчального процесу шляхом розвитку міжнародної академічної мобільності.
Виходячи з цього, Університет намітив наступні приоритетні напрямки діяльності і завдання у сферах міжнародного співробітництва:
- створення конкурентноспроможних навчальних програм з метою виходу на світовий ринок бізнес - освіти (Україна, СНД, країни дальнього зарубіжжя) і приєднатися до Болонського процесу;
- розвиток взаємодії з провідними організаціями, членом яких є Університет, подальше поширення членства у міжнародних організаціях, участь у конференціях, публікації у міжнародних виданнях, обрання представників університету у керівні органи міжнародних організацій: міжнародна акредитація програми МВА Університету, забезпечення участі Університету у міжнародних програмах і проектах (Tempus Tasis, Unesco, ПАУСІ), реалізація міжнародних дослідницьких проектів, участь запрошених зарубіжних професорів в навчальному процесі Університету, тощо.

Залучення іноземних громадян до навчання в Європейському університеті, розширення експорту освітніх послуг:
2001-2002 - 70 студентів (20 - медико - біологічний напрям підготовки, 50 - інженерно - технічний напрям підготовки)
2002-2003 - 80 студентів (20 - медико - біологічний напрям підготовки, 60 - інженерно - технічний напрям підготовки)
2003-2004 - 100 стедентів (40 - медико - біологічний напрям підготовки, 60 - інженерно - технічний напрям підготовки)
2004-2005 - 100 студентів (40 - медико - біологічний напрям підготовки, 60 - інженерно - технічний напрям підготовки)
2005-2006 - 140 студентів (60 - медико - біологічний напрям підготовки, 50 - інженерно - технічний напрям підготовки, 30 - гуманітарний)

Середня вартість одного року навчання на заявленому освітньо-кваліфікаційному рівні, грн.- 5000
Rambler's Top100