Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
  • Адреса: просп. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна
  • Телефони: +38(0512) 35-91-48, 43-07-95
  • Факс: +38(0512) 42-46-52, 43-07-95
  • Сайт: http://www.usmtu.edu.ua
Керівник: Романовський Георгій Федорович
Посада: Ректор
Загальна кількість працівників: 1800
Вид діяльності: Науково-освітня діяльність
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним учбовим закладом і науковим центром в галузі кораблебудування в Україні.

Стратегічним напрямком університету є розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем суднобудування та інших галузей промисловості.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які проводяться в НУК в двох науково-дослідних інститутах та трьох науково-технічних центрах, 41 науково-підрядному колективі та 7 галузевих лабораторіях, спрямовані на рішення актуальних задач кораблебудування та машинобудування за напрямками:
- гідромеханіка і теорія корабля;
- конструкційна міцність, проектування і безпека суден та морських споруд;
- морська та підводна техніка і суднові пристрої;
- суднові енергетичні установки;
- загальносуднові системи та комплекси;
- суднова електротехніка, автоматика та приладобудування;
- технологія, організація, економіка суднобудування і суднового машинобудування;
- екологія та ресурсозбереження в суднобудуванні;
- нетрадиційні джерела енергії;
- зварювання і пайка жароміцних, тугоплавких і різнорідних металів, сплавів і неметалів, зварювання високоміцних сталей;
- дрібносерійне, наукомістке виробництво;
- розробка і виробництво комп'ютерних систем керування технологічними процесами;
- енергоаудит підприємств і організацій.
Rambler's Top100