• Заявник: Державне підприємство "Караванський спиртовий завод"
  • Адреса: сел. Караван, вул. Заводська, 23, м. Люботин, Харківський р-н, Харківська обл., 62436, Україна
  • Телефони: +38(057) 741-03-25, 763-50-21
  • Факс: +38(057) 763-50-30
Спирт етиловий ректифікований "Люкс" виробляється на ДП Караванський спиртзавод.

Етиловий спирт являється одним із важливих технічних продуктів та видів сировини. Він використовується в багатьох галузях промисловості - харчовій, парфюмерно-косметичній, мікробіологічній, а також у медицині, ветеринарії, фармації та інших. Більше 150 різних виробництв використовують спирт як сировину, або як допоміжний матеріал. Сировиною для виготовлення нашої продукції є фуражне зерно.Поставки фуражного зерна на Караванський спиртовий завод можуть здійснюватись як автомобільним так і залізничним транспортом.Все фуражне зерно відповідає вимогам ГОСТу та ДСТУ.
Специфічна фізіологічна дія етилового спирту обумовлюється застосуванням його в якості основи для виготовлення ряду напоїв (горілки, лікерів та інше) та збільшення міцності виноградних вин. Наведені приклади свідчать про велике значення етилового спирту в народному господарстві

ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.

Якість спирту, що виробляється на ДП Караванський спиртзавод, повністю відповідає вимогам ДСТУ 4221: 2003.
На підприємстві введена в дію Політика в сфері якості, та політика в сфері безпечності харчових продуктів, якими визначена мета для досягнення високої якості та безпечності спирту етилового, що виробляється.

Готова продукція - спирт етиловий, - що виробляється ДП Караванським спиртзаводом, її якість систематично контролюється міською та обласною СЕС, ДП "Харківстандартметрологія". За останні 3 роки порушень вимог нормативної документації не виявлено.
За результатами державної санітарної епідеміологічної експертизи спирт етиловий ректифікований "Люкс" відповідає санітарному законодавству України та є безпечним для здоров'я людини.

Так наприклад:
- вміст свинцю складає менше 0,005 при нормі 0,3, що в 60 разів менше припустимого значення;
- вміст кадмію менше 0,005 при нормі 0,03, що в 6 разів менше припустимих величин;
- вміст міді складає 0,005 при нормі 5,0, що в 1000 разів менше припустимого;
- вміст цинку складає 0,06 при нормі 10,0, що в 170 разів менше припустимих норм;
- вміст заліза 0,04 при нормі 15,0, що в 375 разів менше припустимого значення;
- вміст ртуті менше 0,005 при нормі 0,005,
- вміст миш'яка менше 0,04 при нормі 0,2, в 5 разів менше припустимого значення.

Це підтверджує, що продукція, яка випускається підприємством є екологічно чистою.

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснює ДП "Харківстандартметрологія".За фізико-хімічними показниками спирт етиловий ректифікований "Люкс" вироблений на ДП Караванський спиртзавод відповідає всім нормативним вимогам:
- масова концентрація альдегідів у перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті 1,3 мг/дм куб. при нормі не більше 2,0 мг/дм куб.;
- масова концентрація сивушного масла, в перерахунку на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів в безводному спирті 1,2 мг/дм куб. при нормі не більше 2,0 мг/дм куб.;
- масова концентрація вільних кислот, перерахунку на оцтову кислоту в безводному спирті при нормі 8,0 мг/дм куб. - 6,2 мг/дм куб.;
- масова концентрація естерів, у перерахунку на оцтово-етиловий естер в безводному спирті 0,5 мг/дм куб. при нормі 2,0 мг/дм куб.;
- об'ємна частка метилового спирту, в перерахунку на безводний спирт 0,002% при нормі 0,01%.

Щомісячно керівником підприємства проводяться наради "День оцінки якості продукції", на яких особлива увага приділяється питанням якості спирту етилового, що виробляється. На нарадах "День оцінки якості продукції" також проводяться дегустації зразків виробленого спирту. Органолептична якість спирту оцінюється за бальною оцінкою, заповнюються оціночні листи.

Органолептичні показники спирту повністю відповідають вимогам нормативної документації:
- за смаком - має характерний смак без різкої пекучості, за умов відсутності гіркого та солодкого присмаку;
- за запахом - має характерний чисто спиртовий запах;
- за коліром і прозорістю - бездоганно безбарвний і прозорий.

Спирт та сировина систематично контролюються виробничо-технологічною лабораторією підприємства. Лабораторія акредитована, укомплектована сучасними приладами контролю та кваліфікованими спеціалістами. В 2006 році претензій від контролюючих органів та споживачів не було.
Rambler's Top100