• Заявник: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
  • Адреса: вул. Артема, 44, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефони: +38(057) 700-38-88, 700-38-96, 716-41-68
  • Факс: +38(057) 700-39-14
  • Сайт: http://www.khntusg.com.ua
Керівник: Мазоренко Дмитро Іванович
Посада: Ректор
Загальна кількість працівників: 840
Вид діяльності: Вища освіта. Дослідження та розробки в галузях природничих та технічних наук
ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка веде свою історію починаючи з 1930 року, коли Постановою ЦВК та РНК СРСР за № 40-237 створено Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ). У 1994 році Постановою Кабінету Міністрів України за № 244 від 20 квітня на базі ХІМЕСГ створено Харківський державний технічний університет сільського господарства (ХДТУСГ). Нарешті, у 2004 році Указом Президента України та Розпорядженням Уряду присвоєно ім'я видатного вченого в галузі землеробської механіки академіка П.М. Василенка та надано статус національного.

На сьогоднішній день університет є провідним закладом освіти і науки в Харківському регіоні. Університет готує фахівців за 14 спеціальностями на 7 факультетах. В складі університету працюють 14 науково-дослідних лабораторій, науково-дослідний технологічний інститут та інститут інноваційного менеджменту.

ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ:

1. ХНТУСГ першим з ВНЗ України розробив та впровадив модульний принцип організації навчального процесу;
2. ХНТУСГ став першим ВНЗ інженерного профілю IV рівня акредитації серед аграрних ВНЗ України;
3. Відкриття перших та єдиних в Україні факультетів "Технічного сервісу" і "Переробки та зберігання сільськогосподарської продукції";
4. Працює перша і єдина в Україні кафедра "ЮНЕСКО" "Філософія людського спілкування";
5. Функціонує єдиний серед аграрних ВНЗ "Центр соціологічних досліджень села";
6. ХНТУСГ є засновником єдиного міського культурно-просвітницького німецького центру "Дойчес центрум";
7. ХНТУСГ одним з перших в Україні став членом світової Асоціації інженерів сільського господарства та Міжнародної академії наук вищої школи;
8. ХНТУСГ - єдиний в Україні ВНЗ, що є співзасновником Євроазійської асоціації аграрної інженерії (CIGR);
9. ХНТУСГ є одним з засновників асоціації аграрних ВНЗ України;
10. До складу університету входить Інститут інноваційного менеджменту, єдиний в Україні;
11. ХНТУСГ готує до відкриття перший в Україні обласний музей - виставку сільськогосподарської техніки. Це буде навчальний центр з підготовки фахівців. Університет ініціював регіонально-галузеву програму підтримки, розвитку і кадрового забезпечення малого та середнього підприємництва;
12. Вперше в незалежній Україні розроблено технологічні карти для вирощування 60 видів сільськогосподарських культур та технологічні карти для виробництва основних видів тваринницької продукції.

В Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка накопичено суттєвий досвід розробки та впровадження технологічних карт та нормативів витрат на вирощування сільськогосподарських культур.
Так, починаючи з початку 80-х років минулого століття, науковцями університету за господарськими договорами розроблено технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур і нормативи витрат для конкретних умов багатьох господарств Харківської, Полтавської, Донецької, Чернігівської областей, використання яких забезпечило суттєве підвищення ефективності виробництва. Впровадження технологічних карт, а також рекомендацій по вдосконаленню виробничої структури і системи управління в колишньому радгоспі ім. Гагаріна Зміївського району Харківської області сприяло тому, що в 90-х роках, коли майже усі господарства району були збиткові, в цьому господарстві рівень рентабельності виробництва не був нижче 15 %. Зараз ТОВ "Агрофірма ім. Гагаріна" - одне з найкращих господарств області.

В 2000 - 2001 роках, на виконання Комплексної Програми розвитку сільського господарства Харківської області до 2010 року, університетом розроблено технологічні карти на вирощування двадцяти сільськогосподарських культур для умов області впроваджено їх у виробництво майже в усіх агроформуваннях області. За висновком Головного управління сільського господарства і продовольства, тільки за 2001-2004 роки це забезпечило економічний ефект понад 32 млн. грн. (акт впровадження від 05.02.2005 р.).

НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ НАУКОВЦЯМИ УНІВЕРСИТЕТУ РОЗРОБЛЕНО ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ ТА НОРМАТИВИ ВИТРАТ ДЛЯ 112 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З УРАХУВАННЯМ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Rambler's Top100