Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Національний університет водного господарства та природокористування
  • Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна
  • Телефони: +38(0362) 22-10-86, 22-63-99
  • Факс: +38(0362) 22-21-97
  • Сайт: http://www.nuwm.rv.ua
Багатоярусні робочі органи для суцільного безвідвального обробітку та глибокого меліоративного розпушення ґрунту з можливістю внесення оструктурюючих матеріалів і рідких меліорантів рівномірно за глибиною розпушення.

Галузь застосування: Сільське та водне господарство.

Суть розробки: Запропонована конструкція багатоярусного робочого органа, який включає стояк(и) з ґрунторозробляючими елементами, які розташовані на різних рівнях один відносно одного і зміщені по горизонталі таким чином, що вищевстановлені випереджають нижчевстановлені.
Кожний грунторозробляючий елемент має форму адаптовану до ґрунтових умов у відповідному ярусі, кривизна якої змінюється в напрямку руху по ній ґрунтової скиби, що вирізається.
Форма поверхні і параметри поперечного перерізу ґрунторозробляючих елементів залежать від фізико-механічних властивостей ґрунтового шару, що розробляється і заданих параметрів якості розпушення.

Основні результати розробки: Свідоцтво про наукове відкриття, 4 патенти, монографія, більше 30 наукових статей, інженерна методика розрахунку, комплект конструкторської документації, 4 дослідні зразки.

Техніко-економічні показники, практичне значення: Наявність диференціації параметрів робочого органа по глибині розробки забезпечує умови для максимальної реалізації переваг багатоярусності ґрунторозробки зі зменшенням необхідного тягового зусилля до 30-40%, а, відповідно, і економічних показників.

Впровадження: Методики розрахунку надані в конструкторський відділ ВАТ "Рівнесільмаш", смт. Квасилів, Рівненської обл.; проведена частина польових робіт в ПСП "Мирне" Костопільського р-ну, Рівненської обл.

Пропозиції і можливості: Розробка методик інженерного розрахунку енергозберігаючих багатоярусних робочих органів різного призначення (розпушувачі, трубоукладачі, кабелеукладачі, витягачі корисних копалин і т.д.). Розробка технічно-конструкторської документації. Консультації при виготовленні багатоярусних робочих органів різного призначення.
Rambler's Top100