Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"
  • Адреса: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, Україна
  • Телефони: +38(044) 285-08-97, 286-48-08
  • Факс: +38(044) 285-45-86, 285-63-88
  • Сайт: http://www.rekonstr.gov.ua
Науково-виробниче видання "РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА"

Засновник: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" - базова організація з нормування та стандартизації реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів; головний координатор і виконавець комплексу науково-дослідних та проектних робіт з реконструкції житлових будинків перших масових серій.

Цільове призначення - видання результатів теоретичних та експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх впровадження у практику проектування, будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення, експлуатації житлового фонду.

Мова видання: українська, російська.

Головний редактор - Г.І.Онищук, д.екон.н., проф., дійсний член Академії будівництва України, Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії архітектури України, постійний член технічної ради Мінрегіонбуду України, заступник голови Асоціації "Українське об'єднання проектних організацій", директор Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція".

До складу редакційної колегії входять спеціалісти:
- Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України (О.Ю.Кучеренко, к.соц.н.),
- Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (Г.М.Семчук, к.т.н., В.М.Кірюшин, к.т.н.),
- Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція" (Г.М.Агєєва, к.т.н.; Б.С.Дамаскін, Л.Т.Красовський, В.Г.Марочко, В.М.Ступнікова),
- Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" (Ю.М.Білоконь, д. арх.),
- ВАТ "Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського (О.Б.Лотоцький),
- Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (Ю.І.Слюсаренко, д.т.н.),
- Київського національного університету будівництва та архітектури (А.М.Тугай, д.т.н.), Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (Д.Ф.Гончаренко, д.т.н.),
- Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (М.В.Савицький, д.т.н.),
- Харківської державної академії міського господарства (Л.М.Шутенко, д.т.н.).

Видання є зареєстрованим в Україні засобом масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ №5192 видано 13.06.2001 р.,).

Науково-виробниче видання є складовою інформаційного супроводу щорічних Міжнародних науково-практичних виставок-конференцій "РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА" (1999-2007 рр., м.Київ), Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Україна. Житло" (2003-2004 рр, м.Одеса, 2005 р., м.Чернігів), які присвячуються одній з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні - проблемі будівництва нового та реконструкції існуючого житла.

Вирішення проблеми технічного відновлення існуючого житлового фонду, підвищення його експлуатаційних якостей до сучасних стандартів і поліпшення архітектурної виразності забудови міст та селищ є пріоритетним напрямком державної житлової політики.
Започаткована в 1999 р. перша виставка-конференція "Реконструкція житла" була присвячена висвітленню проблем, пов'язаних з реалізацією "Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій", яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 820.

В 2000-2007 рр. виставки-конференції були присвячені аналізу реалізації державної та регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій, вирішенню проблемних питань з комплексної реконструкції мікрорайонів застарілого житлового фонду, узагальненню досвіду з інвестиційно-фінансових, архітектурно-будівельних, енергозберігаючих, правових та організаційних аспектів реконструкції житла в Україні.

Динаміка розвитку процесів віддзеркалюється на сторінках видання. Формування та підбір матеріалів здійснюється за основними тематичними напрямами, які висвітлюють питання, пов'язані з:
- реформуванням житлової політики;
- нормативно-правовим та організаційним забезпеченням;
- управлінням житловим фондом;
- соціальними аспектами реконструкції;
- містобудівними аспектами реконструкції;
- діагностикою технічного стану будівель та споруд;
- історико-архівними розвідками;
- розробленням проектних рішень;
- впровадженням новітніх будівельних конструкції, матеріалів та технологій;
- модернізацією інженерного обладнання;
- енергозбереженням у житлово-комунальної сфері;
- ліфтовим господарством та відновленням роботи об'єднаних диспетчерських систем;
- збільшенням інформаційного потенціалу проектної діяльності;
- фінансово-економічними аспектами реконструкції;
- технікою безпеки при виконанні будівельних робіт;
- охороною навколишнього середовища тощо (таблиця 1).

На сторінках видання оприлюднюються результати [1-8]:
- планових та ініціативних науково-дослідних робіт з реформування житлової політики, реконструкції, ремонту та експлуатації житлового фонду;
- міжнародних програм (створення нормативно-правової бази управління житловим фондом; оцінка енергетичної ефективності житлового фонду Росії, Латвії, Німеччині та його енергопаспортизація; енергореконструкція житлових будинків в Ужгороді, Міхаловце і Дармштадті тощо);
- інноваційних проектів (будівництво багатоповерхових підземних паркінгів, реконструкція об'єктів військової інфраструктури та спеціального призначення під житлові будинки; створення систем будинків для швидкого відновлення житлового фонду населених пунктів, що постраждали від проявів надзвичайних ситуацій; енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва; оцінка інноваційної привабливості теплової модернізації житлових будинків перших масових серій в м.Києві; створення та використання енергоактивних огороджувальних конструкцій на базі геліопрофіля ТЕПС тощо);
- дисертаційних робіт докторантів та аспірантів Київського національного університету ім.Т.Шевченка (2005); Київського національного університету будівництва та архітектури (2004-2006); Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (м.Дніпропетровськ, 2003, 2004); Українського державного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне, 2004, 2005); Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (м.Київ, 2005, 2007), Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (м.Київ, 2005-2007); Українського науково-дослідного інституту будівельних матеріалів і виробів (м.Київ, 2003, 2006), Білоруського національного університету (м.Мінськ, 2007), Самарського інституту муніципального управління (Росія, 2007);
- дослідної експлуатації новітнього інженерного обладнання, будівельних конструкцій, матеріалів, технологій тощо.

Серед авторів публікацій - провідні фахівці міністерств, відомств, державних адміністрацій, будівельних корпорації, виробничих та громадських об'єднань, науково-дослідних інститутів, проектних організацій, учбових закладів, спеціалізованих підприємств з різних регіонів України та зарубіжжя - Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви, Німеччини, Чехії, Польщі (таблиця 2).

В 2007 р. з метою висвітлення та популяризації результатів наукової, науково-дослідницької, проектної та видавничої діяльності інституту "НДІпроектреконструкція" та його філіалів введено нові розділи "Наукові розробки", "Видання інституту", "Практика сучасного проектування та будівництва" [8].

Це надало можливість оприлюднити результати законотворчого процесу у відповідному напряму; висвітлити регіональні особливості реконструкції, а також формування житлового фонду соціального призначення в Україні.

Видання за своєю тематичною направленістю є єдиним спеціалізованим періодичним виданням в країнах СНГ та Балтії.
Редакційна колегія зацікавлена не тільки в співробітництві з вітчизняними авторами, але й підтримує ініціативу спеціалістів інших країн щодо оприлюднення результатів досліджень та поширення досвіду наукових шкіл, будівельних та експлуатаційних організацій.
Видання має наукову та практичну цінність, орієнтовано на широко коло читачів - робітників житлово-комунального господарства, будівельної галузі, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, державних та приватних структур з управління житловим фондом, науковців, аспірантів та студентів спеціалізованих закладів.

Щорічно обов'язкові примірники науково-виробничого видання "Реконструкція житла" надаються для поповнення національного інформаційного фонду (Секретаріат Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Вища атестаційна комісія України, Книжкова палата України ім.Івана Федорова, Національна парламентська бібліотека України, Національна бібліотека України ім.В.І.ВВернадського, Державна науково-технічна бібліотека, Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім.В.Г.Заболотного, Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка), даруються державним та публічним бібліотекам країн СНГ.

Розповсюдження видання здійснюється в межах України.
Друкування здійснюється з готових оригінал-макетів видання, які виготовляються спеціалістами інституту "НДІпроектреконструкція".
Видання має особливі ознаки оформлення (перша та четверта сторінки обкладинки, корінець, рубрикація тощо), що надає йому унікальності, достатньої інформативності про приналежність до визначеної галузі знань, організації-засновнику, серійності випуску тощо.

Наведене вище свідчить про те, що видання "Реконструкція житла" налічує усі ознаки "науково-виробничого видання" (за ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення"), має сталу цільову аудиторію, а також позитивну динаміку формування, відбору текстового та зображувального наповнення, поліграфічного оформлення, поширення наукових знань в України та за її межами, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення проблемних питань, пов'язаних з реконструкцією житлового фонду.

Науково-виробниче видання "Реконструкція житла" рекомендовано рішенням Науково-технічної ради інституту (протокол від 12.07.2007 р. №3) до участі в конкурсі "Кращий вітчизняний товар 2007 р." в номінації "Наука".

Перелік посилань

1. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.1 - К.: "Нора-прінт", 2000. - 160 с.
2. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.2 - К.: "Нора-прінт", 2001. - 132 с.
3. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.3 - К.: "Нора-друк", 2002. - 216 с.
4. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.4 - К.: "Нора-друк", 2003. - 208 с.
5. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.5 - К.: "Нора-друк", 2004. - 208 с.
6. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.6. - К.: "Нора-друк", 2005. - 488 с.
7. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.7. - К.: "Поліграф-експрес", 2006. - - 248 с.
8. Реконструкція житла: Наук.-виробн. видання. - Вип.8. - К.: "Поліграф-експрес", 2007. - - 488 с.
Rambler's Top100