Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України
  • Адреса: вул. Автозаводська, 2, м. Київ, 04074, Україна
  • Телефони: +38(044) 430-35-18, 468-86-82
  • Факс: +38(044) 468-86-82
  • Сайт: http://www.ism.kiev.ua
Використання кругів шліфувальних з кубічного нітриду бора (кубоніту) для шліфування та заточки бурякорізальних ножів забезпечує:
- підвищення стійкості кругів в 5-10 разів у порівнянні з алмазними та в 100 і більше разів у порівнянні з електрокорундовими
- підвищення стійкості ножів, оброблених кругами - в 3 рази
- підвищення продуктивності обробки ножів в 2-3 рази

Завдяки виконаному Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України комплексу науково-технічних розробок, спрямованих на створення високопродуктивного абразивного інструменту на основі надтвердого кубічного нітриду бору (КНБ - кубоніту), широкому промисловому виробництву і ефективному його застосуванню для обробки інструментальних сталей і сплавів, забезпеченню конкурентноспроможності на світовому ринку, сьогодні Україна займає одне з пріоритетних місць в світі у цій сфері.
Застосування кубонітового інструменту дозволяє виконувати шліфування та заточування різальних інструментів, виготовлених з інструментальних і швидкорізальних сталей, чистове і доводочне шліфування деталей із жароміцних, нержавіючих і високолегова-них конструкційних сталей високої твердості, шліфування виробів і інструментів складного профілю, в тому числі фасонних і профільних поверхонь різальних, різьбоутворюючих, вимірювальних інструментів. Воно дає значний економічний ефект за рахунок підвищення стійкості, якості і довговічності інструменту, який обробляється, зменшення необхідного для цього машинного і додаткового часу, зниження витрат на заробітну плату.

Результати використання інструменту із КНБ в промисловості за останні десять років свідчать, що за показниками працездатності він знаходиться нарівні або перевищує інструмент аналогічного призначення, який пропонується на світовому ринку.
Однією із ефективних сфер застосування шліфувальних кругів із кубоніту є обробка стальних ножів бурякорізок, яка у порівнянні з технологіями, що застосовувалися на цукрових заводах раніше, дозволила значно поліпшити якість ножів та збільшити їх стійкість, механізувати процес обробки ножів, скоротити з восьми до трьох кількість необхідних операцій, підвищивши його продуктивність.

Кубонітові шліфувальні круги в 5-10 разів перевищують стійкість алмазних кругів і в сотні раз - кругів із електрокорунду, при цьому процес шліфування супроводжується більш низькими силами різання та температурою. Наприклад, одним кругом форми 1ЕЕ1Х-І60-КР 125/100-М2-01-150% забезпечується шліфування 12-15 тис. передніх поверхонь ножів і заточування 20- 22 тис. ножів із сталей У7, У7А та подібних.
На першому етапі застосування кубонітового інструменту (1974-1981 pp.) цукровим заводам було поставлено 5960 шліфувальних кругів з вмістом КНБ майже 1 млн. карат. Використання технологічного процесу напівавтоматичної обробки ножів кругами із кубоніту на металевій зв'язці М2-01 на Яготинському цукровому заводі дозволило виключити більш, ніж половину операцій по відновленню ножів, а саме: фрезерування зубів, пропиловка фасок на ребрах і передніх поверхнях зубів, загартування та відпал, завдяки чому трудомісткість обробки ножів зменшилась в 2,3 рази. Стійкість ножів, оброблених кругами із кубоніту, втричі підвищилась, а витрати ножів кількість їх переточок вдвічі скоротились. Використання цих ножів дало змогу покращити технологічні показники бурякової стружки та зменшити втрати цукру в жомі на 0,02% до маси буряків. КНБ-круги також широко застосовуються при відновленні бурякорізальних ножів на Гнідавському, Цибулівському, Саливонківському, Яреськівському, Хоростківському, Кам'янець-Подільському, Матусівському, Півненківському, багатьох інших цукрових заводах України. Досвід, отриманий за час використання в цукровій промисловості України вищенаведеної технології, дав змогу оптимізувати характеристики К.НБ-інструменту, режими та параметри обробки бурякорізальних ножів.

Крім України, нова технологія заточування бурякорізальних ножів одержала визнання фахівців цукрової промисловості Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, інших країн СНД. Загальна кількість виготовлених кубонітових заточувальних кругів вже перевищила 10 тис. одиниць, а наявні потужності виробника дозволяють забезпечити випуск до 600 одиниць інструменту щорічно.
Rambler's Top100