• Заявник: Відкрите акціонерне товариство "Київпродмаш"
  • Адреса: вул. Автозаводська, 18, м. Київ, 04074, Україна
  • Телефони: +38(044) 430-10-62, 430-10-65, 430-22-73
  • Факс: +38(044) 430-10-65
  • Сайт: http://www.kievprodmash.com.ua
Керівник: Каштанов Михайло Володимирович
Посада: Голова правління
Загальна кількість працівників: 254
Вид діяльності: Проектування, розроблення, виготовлення та постачання машин і обладнання для харчової промисловості
Відкрите акціонерне товариство ВАТ Завод "Київпродмаш" створено 29 листопада 1996 року шляхом перетворення орендного підприємства Київський машинобудівний завод "Київпродмаш" на основі державного підприємства, що веде свою історію з 1935 року.

Акціонерами товариства є юридичні та фізичні особи, що набули прав власності на акції товариства в процесі приватизації.

Підприємство повсякчас обновляє асортимент продукції, розширює її випуск і розвиває два основних напрямки виробництва:
- розроблення, поставлення на виробництво та випуск машин і устаткування для хлібопекарської, кондитерської та інших галузей харчової промисловості;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання.

Останніми роками об"єми виробництва збільшились, значно розширилось складальне виробництво; підприємство реалізує продукцію на місцевий, регіональний, національний і міжнародний ринки.

Споживають продукцію підприємства України, країни СНД, країни ближнього та дальнього зарубіжжя. Продукція встановлюється на хлібозаводах, кондитерських фабриках, в кондитерських цехах хлібозаводів, на підприємствах громадського харчування і т.і.

Основною стратегією розвитку ВАТ є:
- орієнтація на споживача, від задоволенності вимог і очікувань якого залежить успіх підприємства;
- різнобічний розвиток маркетингової діяльності;
- впровадження загального управління системою якості.

Впровадження системи управління якістю включало:
- розроблення та впровадження системи якості на основі вимог державного
стандарту ДСТУ ІSО 9001-2001, спеціальної підготовки керівного персоналу з питань управління якістю, сприяння розвитку системи якості у постачальників;
- впровадження методів самооцінки на відповідність критеріям оцінки якості,
передбачених для проведення Всеукраїнських конкурсів якості;
- впровадження принципів та методів загального управління якістю;
- сертифікація системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000).

Сертифікат на систему управління якістю зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 1 березня 2005 року № UA 2.002.01416 і діє до 28 лютого 2010 року.

Завдання стосовно якості доводяться персоналу шляхом знайомства персоналу з Політикою якості, основними цілями якості та основними завданнями перспективних виробничих та річних планів.

Вище керівництво визнало пріорітетність вимог споживачів, задекларувавши їх, як одне з положень Політики якості, яка переглядається та уточнюється щорічно.

ВАТ створило в структурі підприємства маркетингову службу, в положенні якої передбачено комплексне вивчення вимог споживачів і розроблення внутрішньої маркетингової інформації, яка діє на підприємстві і передбачає періодичне інформування голови правління та спеціалістів підприємства.

Підприємство старається зберегти та розширити усталені зв"язки з постачальниками, надсилає комерційні пропозиції потенційним постачальникам та споживачам.

Підприємство є колективним членом Торгово-промислової палати України.

Підприємство приймає участь в промислових виставках різного рівня, має багаторазові нагороди, Дипломи та Грамоти.

Якість та конкурентоспроможність продукції
Висока конкурентоспроможність підприємства досягається за рахунок точно знайденого компромісу між особистою зацікавленістю підприємства і зацікавленістю споживача.

В умовах ринкової економіки України в роботі ВАТ пройшли корінні зміни як в організаційній структурі підприємства, так і у відношенні до роботи. Стало необхідним глибоке вивчення економічних тенденцій, що проходять в країні і в галузі, соціально-культурних факторів, впливаючих на споживача та його задоволеність, політико-правових факторів. Назріла необхідність звернення уваги на повноту маркетингової інформації, наявні фінансові і виробничі ресурси підприємства.

Відділ маркетингу спрямовує свою діяльність на виявлення сильних і слабих сторін як самого підприємства, так і обладнання, що виготовляється. Сьогодні зайняти провідне місце на ринку можна за рахунок особливих переваг перед конкурентами.

Вивчення потреб ринку, потенціалу України з виробництва харчових продуктів, досвіду зарубіжних фірм показує, що існує попит на виготовлювану продукцію.

Результати проведених досліджень показують, що вся продукція сертифікована і має сертифікат відповідності. Наявність науково-виробничої бази та висококваліфікаційний рівень конструкторів дозволяє проводити розроблення нових і модернізацію старих виробів, оперативно враховувати побажання і вимоги замовника, постійно вдосконалювати технічні характеристики та споживчі властивості якісного обладнання.

Свідченням того, що покупець задоволений якістю продукції, є стабільний об"єм виробництва, а також дані маркетингових досліджень -
72 % покупців протягом трьох років звертаються повторно.

Акцентуючи увагу на те, що обладнання має складну структуру і велику кількість високоточних деталей, слід визнати, що підприємство з метою повного задоволення споживачів, старається виконати замовлення в строк або достроково з правом відванатаження достроково. Для його виготовлення підприємство має всі технічні можливості і необхідне обладнання. Крім того, підприємство постійно турбується про оновлення основних фондів.

Поліпшення зовнішнього вигляду виробів досягнуто шляхом введення в виробництво сучасної лінії порошкового фарбування, нового преса для гнуття листового металу фірми "AMADA", введенням в експлуатацію обладнання плазменного різання металу, яке здійснює комп"ютерний розкрій і дозволяє суттєво повисити якість, продуктивність і оперативність роботи.

В роботі з клієнтами завжди в наявності вся необхідна інформація про обладнання, його технічні характеристики і можливості. Видаються рекламні буклети, каталоги, в періодичних виданнях подається інформація відносно номенклатури машин, ліній, іншого обладнання та про нові розроблення.

Підприємство приймає активну участь в виставках та інших заходах, де споживач також може одержати найоперативнішу інформацію із рекламних матеріалів або проконсультуватися з представником експозиції.

Винятковим в роботі з клієнтом є швидке надання необхідної інформації, а також оформлення договірних документів в двухденний строк. При відвантаженні продукції зі складу провадиться постійний контроль з боку майстра віділу технічного контролю.

Доцільно сказати, що гнучка система проплати і менша ціна в порівнянні з цінами західноєвропейських виробників аналогічної продукції, більш суттєво задовольняє запроси клієнтів.

В розрізі технічної допомоги підприємство надає консультації для підбору обладнання, надає гарантійне та сервісне обслуговування, надсилає спеціалістів для проведення пуско-налагоджувальних робіт.

Налагоджені і надійні відносини зі споживачами сприяють наданню більш повної інформації про наше підприємство і збору досконалої інформації стосовно споживчих властивостей і переваг в інтересах нашого підприємства.

Підприємство оцінює задоволеність споживача досягненням його визнання, що підтверджується нагородами і дипломами, а також маркетинговими дослідженнями. Так, виявивши тенденції в галузі і зацікавленість споживачів у визначених якостях устаткування, заводом було розроблено і виготовлено в останні роки наступне устаткування:
- Попит на відсадні сорти печива дав поштовх для виготовлення машини відсадної марки "И8-ШФО", що завоювала в лютому 2002р. диплом російської спеціалізованої ярмарки-виставки "Роспродмаш".
- В 2002 р. було сконструйовано і виготовлено універсальну тістоформуючу машину И8-МОК. Машина була представлена на виставці РОСПРОДМАШ 2004, яка відбулась 10-13 лютого 2004 року в м. Москві у Всеросійському виставочному центрі, де була удостоєна диплома за розроблення і виготовленення відсадочної машини И8-МОК, призначеної для виготовлення кондитерських виробів широкого асортименту.
- Попит на кондитерські вироби з начинкою привів до розроблення та виготовлення в 2003 році універсальної машини для виготовлення кондитерських виробів з начинкою марки И8-МОК.55, призначеної для формування тістових заготовок як для виготовлення здобного печива, так і сирцових пряників з начинкою. Як начинка використовуються джеми, повидло, варення та інші фруктові підварки.
- В 2004 році виникла необхідність створення машини для формування пряників з начинкою марки И8-ПМК, яка була представлена на 14-ій Міжнародній спеціалізованій виставці "РосПродМаш", в м. Москві в виставковому центрі з 08 до 11 лютого 2005 р., де завод був нагороджений Дипломом за розроблення і виробництво машини И8-МПК, призначеної для виробництва пряників з начинкою і відсадженням тістових заготовок на стрічковий под печі.
- В 2004 році виникла необхідність створення Машини батоноформуючої марки И8-БФМ, яка була представлена на 14-ій Міжнародній спеціалізованій виставці обладнання і технологій для харчової і переробної промисловості і 6-ій Міжнародній спеціалізованій виставці обладнання і технологій для пакування "ИнПродМаш и Упаковка 2005", що відбулась в Міжнародному Виставочному Центрі - метро "Лівобережна" - з 12 до 15 вересня 2005 року. Підприємство стало дипломантом виставки.
- Машина И8-МОК.55 була представлена на виставці, яка відбулась в виставковому комплексі "Експоплаза" на другій Міжнародній виставці "АПМ ПРОДТЕК"-2005 р. 01-04 березня, де завод став дипломантом виставки.
- Підприємство брало участь у Всеукраїнському конкурсі якості 2002 року, де стало переможцем.
- У конкурсі якості "100 кращих товарів України" в 2004 році підприємство стало фіналістом та лауреатом.

Факторами, що визначають конкурентоспроможність нашої продукції, є:
- техніко-економічні / якість, ціна, затрати на споживання/;
- комерційні / умови реалізації, наданий сервіс, реклама/;
- нормативно-правові / вимоги безпеки, патентної чистоти/.

Реалізація комплексу заходів з орієнтації підприємства на споживача зобов"язує всіх працівників на перехід до профілактики невідповідностей, передбаченню вимог споживачів замість традиційного контролю, який виконує служба відділу технічного контролю, одночасно не виключаючи такого.

Матеріалами, які підтверджують якість заявленої продукції є:
1. Сертифікат на систему управління якістю, зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 1 березня 2005 року за № UА 2.002.01416 з терміном дії до 28 лютого 2010 року.
2. Протоколи сертифікаційних випробувань машин на відповідність вимогам безпеки;
3. Паспорти на наявні машини;
4. Сертифікати відповідності на машини, зареєстровані в Реєстрі державної системи сертифікації УкрСЕПРО
Rambler's Top100