Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Акціонерне товариство закритого типу "Харківська бісквітна фабрика", Корпорація "Бісквіт - Шоколад"
  • Адреса: вул. Лозівська, 8, м. Харків, 61017, Україна
  • Телефони: +38(057) 712-86-83, 712-87-39, 712-88-96, 712-90-68
  • Факс: +38(057) 712-87-39, 712-90-07
  • Сайт: http://www.biscuit.com.ua
ОСНОВНІ СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1. Загальна інформація про продукт.
Крекер - сухе печиво без цукру, солене, тонке та хрумке з високим вмістом жиру, шаруватою розсипчастою структурою, поверхня скроплюється олією. Як добавки використовуються сіль, кунжут, мак, сушену цибулю та інші.

2. Характеристика обладнання.
Крекер виробляють на автоматизованій лінії фірми «Орланді» (Італія), що діє на підприємстві з 1991 року.
Лінія забезпечена засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) в достатній кількості. Вагодозуючий автомат «Ричареллі», що входить до складу лінії «Орланді», пройшов провірку у ДП «ХаркІвстандартметрологія» в травні 2005 року, манометри тиску газу - в березні 2005 року. Інші ЗВТ належать до приладів внутрішнього технологічного процесу і, згідно з «Законом про метрологію», калібровані персоналом цеху ЗВП АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика».
Крекер виготовляється із додержанням «Санітарних правил для підприємств кондитерської промисловості № 945а». Контроль виконання вимог цього документу здійснює СЕС Ленінського району м. Харкова та Харківська ОблСЕС з періодичністю, що встановлена нормативними документами.

3. Безпека умов виготовлення.
На підприємстві розроблена та доведена до персоналу екологічна політика. Провадяться роботи з розробки системи управління навколишнім середовищем у відповідності з МС ИСО 14000. Проведено навчання керівного складу працівників загальним принципам МС ИСО 14000. Проводяться заходи у відповідності з діючим законодавством України з питань охорони навколишнього середовища. Підприємство має дозвіл № 136/1016/00/02 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл № X Лен-265 на розміщення відходів, а також встановлений ліміт № 419 на викид та на скид забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище. Моніторинг процесів, пов'язаних із питаннями екології, здійснює Північно-східний науковий центр НАН України.

Відповідно до Указів Президента та постанов Кабінету Міністрів та виходячи з інтересів споживачів на підприємстві вперше в Україні була впроваджена система НАССР при виробництві вафель. Зараз йде поетапна розробка і впровадження системи безпеки продукції НАССР на всьому підприємстві.
На підприємстві використовуються енергозберігаючі технології, які забезпечуються за рахунок автоматизованого обліку і контролю за використовуванням природного газу ї електроенергії. В технологічних процесах використані системи оборотного водопостачання.

4. Показники безпеки виробів.
За показниками безпеки (вмісту токсичних елементів, радіонуклідів та мікробіологічними показниками) крекер відповідає вимогам МБТ и СН 5061-89, СанПИН 2.3.2.560-96 та ДР-97. Це підтверджено висновком Державної санітарно-гігієнічної експертизи №5.10/46982 від 25.12.02р., що виданий Харківською ОблСНС та санітарно-епідеміологічиим висновком №50.99.08.913.П.01603.01.5 від 17.01.2005. Державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації. Результати випробувань, які були проведені в сторонніх випробувальних лабораторіях, свідчать про те, що фактичний вміст токсичних елементів значно менший, ніж допускається вимогами НД.

5. Сировина, що використовується.
До складу крекеру входить сировина, що виготовляється в Харківському регіоні: борошно пшеничне, цукор, рослинні жири, молоко сухе, фосфатидний концентрат.
Використовуються українського виробництва розпушувачі та сіль.
Сировиною імпортного виробництва, що використовується при виготовленні крекеру, є ароматизатори натуральні та ідентичні натуральним, кунжут, мак. Використання цісї Імпортної сировини зумовлено тим, що українські підприємства не виробляють цієї сировини, що задовольняла б вимогам до її якості.
Відповідно до вимог системи якості за МС 150 9001:2000, що функціонує на підприємстві, закупівля сировини здійснюється тільки у тих постачальників, які довели свою спроможність систематично постачати продукцію відповідної якості.
Вся сировина проходить вхідний контроль у виробничій лабораторії, що акредитована. Атестат акредитації № 100-1015/2002 від 02.12.2002 р.

6. Упаковка, що застосовується.
Крекер упаковують в пакети з художньо оформленої полімерної або полімерної металізованої плівки. Використання герметичної упаковки гарантує збереження всіх споживчих характеристик продукту на протязі 6 міс.
За вимогою споживачів (підприємств сітьової торгівлі) крекер може бути упакований в пакет з прозорої поліпропіленової плівки. В цьому разі на пакет наклеюють ярлик. На ньому присутня вся інформація про продукцію згідно з вимогами НД.
Для пакування крекеру використовуються матеріали, що дозволені для використання МОЗ України. Є висновки санітарно-гігієнічної експертизи на пакувальні матеріали
На упаковку крекеру нанесена інформація для споживача, що відповідає всім вимогам законодавства України. Інформація подається на українській, російській та англійській мовах, що дозволяє реалізувати вироби за кордоном.
На упаковку також нанесено штрих-код.

7. Забезпечення якості.
Крекер підлягає обов'язковій сертифікації і сертифікований в системах УкрСЕПРО та ГОСТ Р.
Крекер виготовляють в умовах, що гарантують забезпечення стабільної якості продукції. Система якості підприємства ще у 1999 році першою в Україні серед підприємств кондитерської галузі була сертифікована на відповідність стандарту І8О 9001:94. В 2002 році система ре-сертифікована на відповідність стандарту І8О 9001:2000 в системі УкрСЕПРО та в „БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА". В 2005 році система ре-сєртифікована в системі УкрСЕПРО.
З метою забезпечення стабільної якості провадиться моніторинг процесу виготовлення крекеру на всіх етапах виробництва та періодичний контроль готової продукції виробничою лабораторією та службою якості.
Процедура моніторингу встановлена методикою системи менеджменту якості.
Претензії щодо якості крекеру від споживачів, закупівельних організацій та контролюючих органів відсутні.

8. Чисельні значення основних характеристик продукції.
Крекер виготовляється відповідно до вимог ДСТУ4052-2001 «Крекер. Загальні технічні умови» за рецептурами та технологічними інструкціями, що були розроблені фахівцями підприємства і затверджені за встановленим порядком.

Згідно з вимогами ДСТУ 4052-2001 крекер має такі фізико-хімічні показники:
Назва показника Норма Метод контролювання
Масова частка вологи, %, не більше, ніж 8,0 ГОСТ 5900
Масова частка жиру в перерахунку на сухі речовини, %, не більше ніж 30,0 ГОСТ 5899
Лужність, град, не більше ніж:
із застосуванням індикатора фенолфталеїну 2,0 ГОСТ 5898
фенолфталеїну
із застосуванням індикатора бромтимолового синього 1,0
Масова частка золи, нерозчинної в розчині з масовою
часткою соляної кислоти 10%, %. не більше ніж 0,1 ГОСТ 5901
Кислотність - із застосуванням індикатора
фенолфталеїну, град, не більше ніж 2,5 ГОСТ 5898
Намочуванність, %, не менше ніж 150 ГОСТ 10114

9. Асортимент.
Асортимент крекеру включає:
- крекер без смакових добавок: «Ніжний», «Буковки», «Пасьянс», «Віраж», «Павлинка»;
- крекер зі смаковими добавками: «Цибулька», «Янтарний», «Бутербродний», „Смак".

Крекер кожного найменування мас форму згідно з рецептурою. Всі найменування крекеру мають ніжний витончений смак та аромат, що властиві цьому найменуванню, хрусткі, мають листкову структуру, ніжні на смак.
Це зумовлено використанням спеціальних технологій, високою майстерністю кондитерів, використанням високоякісної сировини.

10. Ринок та маркетингова політика.
Крекер в АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» виробляється вперше в Україні з грудня 1991 року і завоював велику популярність серед своїх постійних споживачів завдяки своєї оригінальності, витонченому смаку, різноманітності форм і розмірів, зручній високохудожній упаковці. Крекер має велику конкурентоспроможність у порівнянні з аналогом завдяки тому, що при кращих органолептичних показниках він має ціну таку ж як аналог і, в деяких випадках, нижче в перерахунку на 100 г виробу.
Крекер користується попитом у споживачів з різним рівнем достатку, в тому числі і у населення з низькими прибутками . Попит порівняно з 2004 роком зріс у 2005 році в 1,6 рази.
Цьому сприяло проведення низки заходів по просуненню крекеру на кондитерський ринок України. Ознайомлення споживачів проводилось з допомогою дегустацій в місцях продажу і на виставках. Оптовим покупцям ця продукція надавалась безкоштовно для проведення рекламних заходів.

З метою вдосконалення споживчих властивостей продукту та зазначення рівня задоволеності споживачів відділом маркетингу проводяться опитування та анкетування споживачів, подальший аналіз даних. На підприємстві є документація, що підтверджує високу задоволеність споживачів крекером, що виробляє АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика»

Підприємство має „Загальну рекламну стратегію"
Щорічно на підприємстві розробляється бюджет, що включає фінансові витрати на рекламні цілі:
- реклама в ЗМІ;
- реклама на транспорті;
- реклама на виставках та ярмарках;
- реклама на корпоративному сайті
- проведення громадських рекламних акцій;
- видання рекламних листків, буклетів, календарів, каталогів;
- проведення семплингів та дегустацій в місцях продажу;

Європейські підходи щодо управління якістю підприємство підтвердило ще в 1997 році. АТЗТ „Харківська бісквітна фабрика" стала лауреатом II Українського національного конкурсу з якості в номінації „Великі підприємства".

Крекери всіх вищевказаних найменувань брали участь в регіональних, національних, міжнародних виставках. Ці вироби мають нагороди регіональних та національних виставок.
Не зважаючи на те, що перші найменування крекеру з'явилися на ринку України 14 років поспіль, цей вид борошняних кондитерських виробів користується все більш високим попитом у населення, завойовує все більшу кількість споживачів.
Rambler's Top100