Большая часть описаний продукции и компаний-производителей представлена на украинсокм языке
  • Заявник: Відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"
  • Адреса: вул. Шмідта, 4, м. Алчевськ, Луганська обл., 94202, Україна
  • Телефони: +38(06442) 9-33-01, 9-33-20, 9-37-29
  • Факс: +38(06442) 9-33-76
  • Сайт: http://www.amk.lg.ua
Головною метою діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" є випуск продукції стабільно високої якості, яка задовольняє всі вимоги споживачів і є основою економічної ефективності, підвищення іміджу, конкурентоспроможності підприємства і зростання добробуту працівників.

На ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" упроваджена і функціонує Система менеджменту якості, що відповідає вимогам стандарту DIN ЕN ISO 9001-2000. Сертифікат відповідності видано органом сертифікації ТUV-СЕRТ технічної інспекції ТUV Ап1аgеntесhnік GmbH (ТUV Rheinland Gгоuр). За високу якість продукції і корпоративний імідж комбінат нагороджено міжнародними призами: в Парижі - "За комерційний престиж" і у Відні - "За кращу торгову марку".
Високу якість продукції комбінату підтверджують сертифікати схвалення на виробництво продукції на вимоги національних норм і правил країн- споживачів. Свою продукцію АМК постачає до 85 країн світу.

Особливість сертифікованої продукції полягає в тому, що регламентуємий зарубіжними стандартами рівень якості виробленої продукції повністю відповідає їх вимогам.

Товстолистовий прокат, виготовлений із безперервно литих слябів, атестований міжнародними товариствами по сертифікації і відповідає вимогам наступних норм і правил:
1. Правилам Суднового Регістра Ллойда (Англія)
2. Технічним Правилам АD2000 МегкЬІаtt WО/ТRD -100
(ТUV Rheinland/Вегlіn-Вгаndепbuгg).
3. Правилам Німецького Ллойда (Німеччина)
4. Правилам Американського бюро судноплавства
5. Будівельним правилам Німеччини (знак U)
6. Правилам класифікації DET NORSKE VERITAS (Норвегія)
7. Правилам класифікації Вuго VERITAS (Франція)
8. Правилам Російського морського Регістра судноплавства
9. Правилам Російського Річкового Регістра судноплавства.

На підприємстві розроблена і успішно реалізується програма технічного переозброєння комбінату на базі сучасних передових вітчизняних і світових технологій.

В результаті першого етапу реконструкції сталеплавильного виробництва на ВАТ „АМК" вперше в світі створена принципово нова технологія виробництва сталі за схемою:
- двохванний сталеплавильний агрегат;
- установка переливу сталі з відсічкою шлаку;
- установка "піч-ківш"
- машина безперервного лиття слябів.

Базовим сортаментом товарної продукції (слябів) закладені марки сталі, що не випускаються в Україні : з додатковими обмеженнями по вмісту кремнію до 0,025%, сірки - до 0,010%, вуглецю - до 0,05%, а також з обмеженнями по вмісту домішок в сталі: міді, хрому, нікелю.

На сьогоднішній день спеціалістами комбінату розроблена і впроваджена технологія виробництва більш ніж 50 марок сталі, які користуються попитом на світовому ринку металургійної продукції і відповідають всім вимогам світових стандартів.

Контроль якості продукції здійснює кваліфікований персонал із застосуванням атестованих методів контролю і засобів вимірювальної техніки, що дозволяє споживачу бути упевненим у стабільній якості продукції.

Безперервно литі сляби відвантажуються на експорт: до країн Південно-Східної Азії, Китаю, до Центральної і Південної Америки, країн Євросоюзу. Якість слябів підтверджено міжнародними товариствами по сертифікації:
- DET NORSKE VERITAS (Норвегія)
- Німецький Ллойд (Німеччина)
- Судновий Регістр Ллойда (Англія)
- Американське бюро судноплавства (США)
- Buго VERITAS (Франція).
Rambler's Top100